సాష్టాంగము - Sashtangamu

సాష్టాంగము - Sashtangamuసాష్టాంగము
మనం పూజ అయిపోయాక భగవంతుడికి సాఫ్టాంగ నమస్కారం చేస్తాం కదా. సాఫ్టాంగ నమస్కారానికి ఒక పద్ధతి ఉన్నది.

అది ఎలా చెయ్యాలో ఇప్పుడు చూద్దామా?
  • ✹ కండ్లు 
  • ✹ శిరస్సు
  • ✹ వాక్కు
  • ✹ రెండు చేతులు
  • ✹ రెండు పాదాలు
  • ✹ రొ మ్ము
వీటిని అష్టాంగాలు అంటారు. పెద్ద వారికి, భగవంతుడికి నమస్కారం చెయ్యవలసి వస్తే ఈ పై ఎని మిది అవయవాలు భూమికి సోకేటట్టు సాగిల పడాలి. అదే సాఫ్టాంగ నమస్కారం అవుతుంది
మరీ , ఇక భగవంతుడికి మనఃస్ఫూర్తిగా సాఫ్టాంగ నమస్కారం చేసి కావలసిన కోరిక కోరుకోండి. ఆయన మీకు కావలసిన కోరిక ప్రసాదిస్తాడు.

రచన: మాగంటి వంశీ మోహన్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top