శకున ఫలితములు - Shakuna Phalithamulu

శకున ఫలితములు - Shakuna Phalithamulu
ముందుగా శుభ "శకునములు" గురించి తెలుసుకుందాం.
 •  కన్యలు - ముత్తైదువలు, 
 •  పువ్వులు - భోగంసాని, 
 •  పండ్లు - కుంకుమ పసుపు, పెరుగు
 •  గంటాధ్వని, విజయ శబ్దములు, 
 •  గాడిద అరుపు, 
 •  వేదనాదము, 
 •  జంట బ్రాహ్మణులు, 
 •  చల్లటిగాలి, 
 •  గుఱ్ఱములు
 •  సంతోష వార్తలు, 
 •  తెల్లనిగొడుగు, 
 •  నీళ్లబిందెలు, 
 •  మద్దెలలు, వీణ, శంఖము,
 •  కర్రపట్టుకొనినవాడు, 
 •  నీళ్లబిందెలతో స్త్రీలు, 
 •  అనుకూలమైన గాలి
 •  పాలు, 
 •  మంగళవాద్యములు, మండుచున్న కాగడా, 
 •  ఏనుగులు, ఆవులుచేపలు ఇవి ఎదురగుట మంచిది.
అశుభ శకునములు
 •  ఎక్కడికి వెళ్తున్నావని అడుగుట, 
 •  ఎందుకని అడుగుట, 
 •  నేనూ వచ్చెదననుట, 
 •  కొంతసేపు ఆగమనుట, 
 •  ఒక్కడివీ వెళ్లళవద్దనుట, 
 •  భోజనం చేసి వెళ్ళమనుట, 
 •  వంటివి, 
 •  వినుట మంచిది కాదు. 
 •  తుమ్ములు వినుట, 
 •  పొగతో వున్న నిప్పు, 
 •  గ్రుడ్డివాడు, 
 •  విధవ,
 •  నూనె, 
 • ✹ కుండ, 
 •  ఆయుధము, 
 •  గొడ్డళ్ళు బోడివాడు, 
 •  ఏడ్చుచున్నవారు , 
 •  ఒంటిబ్రాహ్మణుడు, 
 •  దిగంబరుడు , 
 •  వాన, 
 •  గాలి రక్తదర్శనము, 
 •  కష్టమైన మాటలు వినుట , 
 •  పిల్లి , కాకి , పాము, కోళ్లు కోతులు అడ్డుగావచ్చుట అశుభ శకునములు.
అశుభశకునము ఎదురైన,వెళ్ళుట తప్పని సరియైనపుడు "వాసుదేవాయ మంగళం" అని భగవంతుని స్మరిస్తూ బయలుదేరవలెను.

పుట్టుమచ్చల ఫలితములు


 •  ముక్కుమీద - కోపము, వ్యాపార దక్షత, 
 •  కుడికన్ను - అనుకూల దాంపత్యము, 
 •  ఎడమకన్ను- స్వార్జిత ధనార్జన, 
 •  నుదుటిమీద - మేధావి, ధనవంతులు,
 •  గడ్డము - విశేష ధనయోగము, 
 •  కంఠము - ఆకస్మిక ధనలాభము,
 •  మెడమీద - భార్యద్వారా ధనయోగము,
 • మోచేయి - వ్యవసాయ రీత్య ధనలబ్ది,
 • ✹ కుడిచేయి మణికట్టు నందు - విశేష బంగారు ఆభరణములు ధరించుట,
 • ✹ పొట్టమీద - భోజన ప్రియులు, 
 • ✹ పొట్టక్రింద - అనారోగ్యం,
 • ✹ కుడిభుజము - త్యాగము, విశేషకీర్తి ప్రతిష్టలు,
 • ✹ బొడ్డు లోపల - ధనలాభము,
 • ✹ కుడితొడ - ధనవంతులు,
 • ✹ ఎడమతొడ - సంభోగము, ధనలాభములు,
 • ✹ చేతి బొటనవ్రేలు - స్వతంత్ర విద్య, వ్యాపారము,
 • ✹ కుడిచేయి చూపుడు వ్రేలు - ధనలాభము, కీర్తి,
 • ✹ పాదముల మీద - ప్రయాణములు,
 • ✹ మర్మస్థానం - కశ సుఖములు సమానము,

అనువాదము: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top