శ్రీ రామ పంచ రత్న స్తోత్రం - श्री राम पञ्च रत्न स्तोत्रम् - SRI RAMA PANCHA RATNA STOTRAM

0
శ్రీ రామ పంచ రత్న స్తోత్రం - श्री राम पञ्च रत्न स्तोत्रम् - SRI RAMA PANCHA RATNA STOTRAM
శ్రీ రామ
శ్రీ రామ పంచ రత్న స్తోత్రం

కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయ
కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 1 ॥

విద్యున్నిభాంభోద సువిగ్రహాయ విద్యాధరైస్సంస్తుత సద్గుణాయ
వీరావతారయ విరోధిహర్త్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 2 ॥

సంసక్త దివ్యాయుధ కార్ముకాయ సముద్ర గర్వాపహరాయుధాయ
సుగ్రీవమిత్రాయ సురారిహంత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 3 ॥

పీతాంబరాలంకృత మధ్యకాయ పితామహేంద్రామర వందితాయ
పిత్రే స్వభక్తస్య జనస్య మాత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 4 ॥

నమో నమస్తే ఖిల పూజితాయ నమో నమస్తేందునిభాననాయ
నమో నమస్తే రఘువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ ॥ 5 ॥

ఇమాని పంచరత్నాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః
సర్వపాప వినిర్ముక్తః స యాతి పరమాం గతిం ॥

ఇతి శ్రీశంకరాచార్య విరచిత శ్రీరామపంచరత్నం సంపూర్ణం

श्री राम पञ्च रत्न स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी (Sanskrit) with the right anusvaras marked.

कञ्जातपत्रायत लोचनाय कर्णावतंसोज्ज्वल कुण्डलाय
कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 1 ॥

विद्युन्निभाम्भोद सुविग्रहाय विद्याधरैस्संस्तुत सद्गुणाय
वीरावतारय विरोधिहर्त्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 2 ॥

संसक्त दिव्यायुध कार्मुकाय समुद्र गर्वापहरायुधाय
सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 3 ॥

पीताम्बरालङ्कृत मध्यकाय पितामहेन्द्रामर वन्दिताय
पित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 4 ॥

नमो नमस्ते खिल पूजिताय नमो नमस्तेन्दुनिभाननाय
नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 5 ॥

इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः
सर्वपाप विनिर्मुक्तः स याति परमां गतिं ॥

इति श्रीशङ्कराचार्य विरचित श्रीरामपञ्चरत्नं सम्पूर्णं

SRI RAMA PANCHA RATNA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard (English).

kañjātapatrāyata lōcanāya karṇāvataṃsōjjvala kuṇḍalāya
kāruṇyapātrāya suvaṃśajāya namōstu rāmāyasalakṣmaṇāya ॥ 1 ॥

vidyunnibhāmbhōda suvigrahāya vidyādharaissaṃstuta sadguṇāya
vīrāvatāraya virōdhihartrē namōstu rāmāyasalakṣmaṇāya ॥ 2 ॥

saṃsakta divyāyudha kārmukāya samudra garvāpaharāyudhāya
sugrīvamitrāya surārihantrē namōstu rāmāyasalakṣmaṇāya ॥ 3 ॥

pītāmbarālaṅkṛta madhyakāya pitāmahēndrāmara vanditāya
pitrē svabhaktasya janasya mātrē namōstu rāmāyasalakṣmaṇāya ॥ 4 ॥

namō namastē khila pūjitāya namō namastēndunibhānanāya
namō namastē raghuvaṃśajāya namōstu rāmāyasalakṣmaṇāya ॥ 5 ॥

imāni pañcaratnāni trisandhyaṃ yaḥ paṭhēnnaraḥ
sarvapāpa vinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatiṃ ॥

iti śrīśaṅkarācārya viracita śrīrāmapañcaratnaṃ sampūrṇaṃ

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top