లింగములు - Lingamulu (తెలుగు భాష)

లింగములు - Lingamulu (తెలుగు భాష)

లింగములు:

లింగములు నాలుగు రకములు. అవి...

1. పుంలింగము

పురుషులను, వారి విశేషములను తెలుపును.
ఉదా: రాముడు, ధనవంతుడు, బాలుడు, అందగాడు, మొదలైనవి.

2. స్త్రీ లింగము

స్త్రీలను, వారి విశేషములను తెలుపును.
ఉదా: సీత, గుణవతి, ఆమె, అందగత్తె, మొదలైనవి.

3. నపుంసక లింగము

పశుపక్షులు, ప్రాణములేని వస్తువులు, వాని విశేషములను తెలుపును.
ఉదా: ఆవు, పూలు, చెట్లు, అది, అవి, మొదలైనవి.

4. సామాన్య లింగము

సమూహమును తెలుపును. స్త్రీ పురుషులకు భేదములేదు.
ఉదా: కొందరు, అందరు, ఎందరు, మొదలైనవి.


buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top