నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, November 19, 2017

కనకాభిషేకము - ఎలా చేయాలి ? Kanakabhishekam

Kanakabhishekam
కనకాభిషేకము:
9కాని 11కాని బంగారు పూలు, తులసి దళాలు, గంగనీరు, రామేశ్వరం బావులలో నీరు, 4వ తరం ఇంటి పెద్దవారిని కూర్చొన పెట్టి వెండి చిల్లుల పళ్ళెములో తులసి దళములు, బంగారుపూలు పెట్టి బ్రాహ్మణుడు మంత్రాలు చదువుతుంటే ఈ నీటితో అభిషేకము చేయుదురు. మనుమడు తన కొడుకును ఎత్తుకుని ముందుగా ముదిమనవ సంతానముచేత అభిషేకము చేయించుతారు. మిగిలిన అందరు ఒకరి తరువాత ఒకరు అభిషేకము చేయించుతారు. బంగారపు నిచ్చెన, వెండివి కఱ్ఱ, గొడుగు, పాదరక్షలు, పీట, ధనము, చెంబు, గంధపు చెక్క తులసిదళము,

ఆవుదూడ, ఈ దశదానములు 4వ తరం ఇంటి పెద్ద ముదిమనవ సంతానమును పట్టుకుని 10 మంది బ్రాహ్మణులకు దానము ఇవ్వవలెను. ముదిమనవ సంతానము చేత ఇంటి పెద్దలకు బట్టలు పెట్టించవలెను.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com