నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Monday, March 5, 2018

భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? - Bhagavantudu Yekkada Unnadu - Where is God

where-is-god-bhagawantudu-yekkada-unnadu.


ఒక సారి స్వామి వివేకానందుల వారు, వారి గురువుగారైన శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస గారిని ఈ విధంగా అడిగారు.:

ప్ర|| గురువుగారూ నేను భగవంతుని చూడగలనా?
జ|| ఎందుకు చూడలేవు తప్పకుండా చూడగలవు.

ప్ర|| ఎప్పుడు?
జ|| నీలో భగవంతుని పట్ల పరిపూర్ణ ఆర్తి ఉన్నప్పుడు.

ప్ర|| ఆర్తి అంతే ఏమిటి?
జ|| ఒక మనిషి తలపట్టుకొని నీటిలో ముంచి అలాగే కొంతసేపు నీటిలో ముంచి,

పట్టుకొన్నప్పుడు, ఆ మనిషి గాలి కోసం(శ్వాస) గిలగిలా కొట్టుకొన్న విధముగా, తన్నుకొన్న విధముగా, నీవు భగవంతుని చూడాలనే ఆర్తితో గిలగిలా కొట్టుకొనుచున్నప్పుడు. భగవంతుడు తప్పకుండా కనిపిస్తాడు.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com