దాన ధర్మాలు చేయడం అంటే ఏమిటి ? ఎలా చేస్తే మేలు కలుగుతుంది - Daanam ante yemiti

dana-dharmalu-ante-yemiti

దయతో ఇచ్చేది దానము. దీన్ని ఇంగ్లిష్ లో డొనేషన్‌ అంటాము. దానము అనేది అవతలి వారు అడినది ... వారికి ఉపయోగపడేది ఇచ్చే వస్తువు . మనకి పనికిరాని పుస్తకాలు, దుస్తులు, మెడిసిన్స్, ఆహారపదార్దాలు డొనేట్ చేస్తూ ఉంటాము . మన ఆత్యాద్మిక శాస్తాలలో చెప్పిన దానము వేరు ...నీకు పనికి రానిది ఇవ్వవడం దానము కాదు . అవతలవ్యక్తికి పనికివచ్చే వస్తువునే దానము చేయాలి . ., అదే నిజమైన దానము ఫలితముంటుంది . దానము అందుకునే వారు దీవించే దీవెనలే గృహస్తులకు మేలుచేస్తాయి. దానము చే్స్తే పుణ్యము వస్తుందంటారు .

అసలు పుణ్యమంటే ఏమిటి? . 
ఈ విశ్వములో 80 లక్షల రకాల జీవులు ఉన్నాయని అంచనా .

పుణ్యము :
ఇతత జీవులకు కస్ట, ఇస్ట, నస్టము కానివి ఏదైనా ... కస్టము కలిగించని, ఇస్టమైనది, నస్టము కానిది చేసే కార్యాలే (పనులే)పుణ్యము. నస్టమైనవి, ఇస్టము లేనివి, కస్టము కలిగించేవి .. పాపము .(పాపకార్యాలు )

దానాని సంబంధిత రకములు:
 1. వస్త్రదానము.
 2. అన్నదానము.
 3. భూదానము.
 4.  విద్యాదానము.
 5. గుప్తదానము.
 6. కన్యాదానము.
 7. సాలగ్రామ దానము .
 8. హిరణ్య దానము
 9. దశవిధ దానములు :
 10. స్వర్ణ దానము,
 11. రజిత దానము,
 12. గో దానము, 
 13. అన్న దానము, 
 14. వస్త్ర దానము, 
 15. విద్యాదానము.
 16. రక్త దానము,
 17. భూ దానము,
 18. గుప్త దానము,
 19. కన్యా దానము,


buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top