కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాల్గొన్న మహావీరులు - Kurukshetra

0
 Kurukshetra

కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఎంతమంది ఎవరెవరు ఏ పక్షాన పాల్గొన్నారో తెలుసా...

కొన్ని ఆసక్తి కరమయిన వివరాలు వాటి విశేషాలు :

కానీ తాను యుద్ధం చేసేది తన వాళ్ళ మీదే అని తెలిసి, తాను ఆస్తి అనుభవించ బోయేది తన వాళ్ళను సంహరించే ననే విషయం తెలిసి అర్జునుడు యుద్ధం నుండి తప్పుకోవాలని భావిస్తాడు... అప్పుడు శ్రీ కృష్ణుడు అతనికి గీతోపదేశం చేస్తాడు... దానికి పూర్తిగా మారిన అర్జునుడు తిరిగి యుద్ధానికి బయలు దేరుతాడు... ఎంత భీభత్సమయిన యుద్ధమంటే.. ఏ ప్రపంచ యుద్ధం దీని ముందుకు సాటి రాదు...

ఈ యుద్ధంలో పాల్గొన్న అతిరథ, మహారథుల వివరాలు....
 • కౌరవుల పక్షమున పొరాడిన అతిరధులు
 • భీష్ముడు
 • సుయోధనుడు
 • శల్యుడు
 • భూరిశ్రవుడు
 • కృపాచార్యుడు
 • ద్రోణాచార్యుడు
 • అశ్వథామ
 • బాహ్లికుడు, అతని కుమారుడు సోమదత్తుడు 
 • కౌరవుల పక్షమున పొరాడిన మహారధులు
 • సైంధవుడు
 • త్రిగర్తాధిపతులు ఐదుగురు
 • కౌరవుల పక్షమున పొరాడిన సమరధులు
 • కాంభోజరాజు 
 • సుదక్షిణుడు
 • లక్ష్మణకుమారుడు
 • శకుని
 • అలంబసుడు
 • భగదత్తుడు 
 • కౌరవుల పక్షమున పొరాడిన అర్ధరధులు 
 • మహిష్మతి అధిపతి నీలుడు
 • అవంతీ దేశాధీశులు విందాను విందులు
 • బృహద్బలుడు
 • దండధారుడు
 • కర్ణుడు 
_______________________________

పాండవుల పక్షమున పొరాడిన అతిరధులు
 • అర్జునుడు
 • ధర్మరాజు 
 • భీమసేనుడు, భీముని కుమారుడు ఘటోత్కచుడు 
 • అభిమన్యుడు
 • సాత్యకి
 • దృష్టద్యుమ్నుడు
 • కుంతిభోజుడు
 • పాండవుల పక్షమున పొరాడిన మహారధులు
 • ద్రౌపదికి పుట్టిన ఉపపాండవులు 
 • ఉత్తరుడు, 
 • ద్రుపదుడు 
 • విరాటుడు
 • శిఖండి
 • ఉత్తమౌజుడు
 • యుధామన్యుడు
 • క్షత్రదేవుడు
 • జయంతుడు
 • అమితౌజుడు
 • విరాటుడు
 • సత్యజితుడు
 • కేకయరాజులు అయిదుగురు
 • కాశీశుడు
 • నీలుడు
 • సూర్యదత్తుడు
 • మదిరాక్షుడు
 • శంఖుడు
 • చత్రాయునుడు
 • చేకితానుడు
 • చంద్రదత్తుడు
 • వ్యాఘ్రదత్తుడు
 • పాండవుల పక్షమున పొరాడిన సమరధులు
 • నకుల, సహదేవులు
 • కాశ్యుడు 
 • పాండవుల పక్షమున పొరాడిన అర్ధరధులు 
 • దృష్టద్యుమ్నుని కుమారుడు దృతవర్ముడు
_____________________________

మొత్తము 18 అక్షౌహిణల సేన కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామములో పాల్గొన్నది.
అక్షౌహిణి అంటే ఎంత ?

పూర్వము మన చరిత్రలో యుద్ద సైన్యాన్ని అక్షౌహిణి లో కొలుస్తారు. కంబ రామాయణం లో ఆ లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి.

1 రధము + 1 ఏనుగు + 3 గుర్రాలు + 5 కాలిబంట్లు కలిస్తే : ఒక పత్తి
పత్తి X 3 = సేనాముఖము; అంటే 3 రధములు + 3 ఏనుగులు + 9 గుర్రాలు + 15 కాలిబంట్లు
సేనాముఖము X 3 = గుల్మము ; అంటే 9 రధములు + 9 ఏనుగులు + 27 గుర్రాలు + 45 కాలిబంట్లు
గుల్మము X 3 = గణము ; అంటే 27 రధములు + 27 ఏనుగులు + 81 గుర్రాలు + 135 కాలిబంట్లు
గణము X 3 = వాహిని ; అంటే 81 రధములు + 81 ఏనుగులు + 243 గుర్రాలు + 405 కాలిబంట్లు
వాహిని X 3 = పృతన ; అంటే 243 రధములు + 243 ఏనుగులు + 729 గుర్రాలు + 1215 కాలిబంట్లు
పృతన X 3 = చమువు ; అంటే 729 రధములు + 729 ఏనుగులు + 2187 గుర్రాలు + 3645 కాలిబంట్లు
చమువు X 3 = అనీకిని ; అంటే 2187 రధములు + 2187 ఏనుగులు + 6561 గుర్రాలు + 10935 కాలిబంట్లు
అనీకిని X '10' = అక్షౌహిని ; అంటే 21870 రధములు + 21870 ఏనుగులు + 65610 గుర్రాలు + 109350 కాలిబంట్లు
ఇటువంటి అక్షౌహినీలు 18ది కురుక్షేత్ర యుద్దములో పాల్గొన్నాయి .... అంటే
3,93,660 రధములు + 3,93,660 ఏనుగులు + 11,80,980 గుర్రాలు + 19,68,300 కాలిబంట్లు

మీకో విషయం, ఇక్కడ ఒక్కొక్క రధం మీద యుద్ద వీరునితో పాటు సారధి కూడా ఉంటాడు. సారధులని కూడా లెక్కలోనికి తీసుకుంటే, రధబలం 7,87,329 కి చేరుకుంటుంది.

అలాగే గజబలం తో యుద్దవీరునితో పాటు మావటి వాడిని లెక్కలోనికి తీసుకుంటే, గజ బలం 7,87,329 కి చేరుకుంటుంది.
అక్షౌహిని X '18' = ఏకము
ఏకము X '8' = కోటి ( ఈ కోటి మన కోటి కాదు )
కోటి X '8' = శంఖము
శంఖము X '8' = కుముదము
కుముదము X '8' = పద్మము
పద్మము X '8' = నాడి
నాడి X '8' = సముద్రము
సముద్రము X '8' = వెల్లువ
అంటే 366917139200 సైన్యాన్ని వెల్లువ అంటారు.
ఇటు వంటి వి 70 వెల్లువలు సుగ్రీవుని దగ్గర ఉన్నట్లుగా కంబ రామాయణం చెపుతుంది.
అంటే 366917139200 X 70 = 256842399744000 మంది వానర వీరులు సుగ్రీవుని దగ్గర వుండేవారు. వీరికి నీలుడు అధిపతి . అదీ అక్షౌహిణి సంగతి

ఓం 

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top