నూతన విశేషాలు:
latest

728x90

header-ad

Latest Posts

దేవుడి గుడిలోని ఉశ్చ విగ్రహాల్ని భక్తుల ఇళ్ళలో,ఫంక్షన్ హాళ్లలో పెట్టి పూజించ వచ్చా? - Gudilo Vigrahalu


దైవ సంబంధ ప్రతీ కార్యం పవిత్రా నిష్టా నియమాలను పాటిస్తూ చేయాలని ఋషులు పెద్దలు ,పండితులు శలవిచ్చారు.దైవ విగ్రహ ఆరాధనలో అణు లేశమంత అపవిత్ర అప శ్రుతులు కూడా కర్ణ,చక్షు కఠోర శిక్షలకు కారణమౌతాయిన, అగ్నితో చలగాటం సుమా.

ఈ కలియుగంలో ఇంటా బయటా సర్వం అశుధ్ధం అపవిత్రం కనుక మూల వీరాట్టైన ,ఉఛ్ఛ దైవ విగ్రహాలైన దేవాలయంలో తప్ప వీధుల్లో ఎక్కడా పూజ కు నిషేధం.

కలి మాయాజాలంలో సాధువులు, మరోహరు శాస్త్ర విరుధ్ధంగా సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నారని విజ్ఞులైన వారంతా విచక్షణా విశ్లేషణ రహితంగా ఆచరించుటం అవివేకం. మన ధర్మ శాస్త్రం మనకు ఆదర్శం.

రచన: H.V.S.R.C. SHARMA C.ENGR.(RTD)
అనువాదం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి
« PREV
NEXT »

భక్తి