స్వప్న ఫలితములు,కలలు - Swapna Phalithamulu

స్వప్న ఫలితములు,కలలు - Swapna Phalithamulu
శుభ స్వప్నములు
 •  సూర్యోదయము, సంపూర్ణచంద్రోదయము కలలో కని పించి నచో ధనలాభము కలుగును.
 •  క్షేత్రదర్శనము. గురువులు, పుణ్యపురుషులను కలవచ్చిన యెడల సుఖము, సంపదలు కలుగును.
 •  నీటి మీద తిరిగివచ్చినట్లు కల వచ్చిన శుభము.
 •  పూల తోటలో తిరిగినట్లు వచ్చిన స్త్రీ వలన లాభము.
 •  పచ్చని పైరుకలలో వచ్చిన ధనలాభం కలుగును.
 •  మలము దేహమున పూసుకొనుచున్నట్లును, ఏనుగుమీద ప్రయాణము
 • ✹ చేసినట్లును వచ్చిన అతి త్వరలో ధనలాభము కలుగును. 
 •  వేశ్శనుగాని వివాహము జరుగుటగాని చూచి వారితో మాట్లాడినట్లు వచ్చిన శుభకార్యము ప్రొప్తించును. 
 •  అన్నము, ఆవు, గుర్రము, ఏనుగు కలలో కనిపించిన పుత్రలాభము, శుభము జరుగును.
 •  శత్రువులను జయించునట్లు కనిపించిన విజయము. 
 • రక్తము, కల్లు త్రాగునట్లు, తెల్లని వస్త్రములు ధరించినట్లు, పూజించినట్లు, పూలు కనిపించిన విద్యాప్రాప్తి, ధనలాభము కలుగును.
అశుభ స్వప్నములు
 •  తల గొరిగినవాడు గాని విధవను గాని, చూచుట అశుభము.
 •  నూనెతో తలంటు కొనినట్లు, దూది, ఇనుము కనిపించిన మరణము, ఆపదలు కలుగును. 
 •  క్షీణచంద్రుడు నక్షత్రము రాలుచున్నట్లు కనిపించిన దు:ఖము.
 •  పర్వతము నెక్కునపుడు కాలు జారినట్లును, పడవ ప్రయాణములో మునిగినట్లును కలవచ్చిన మరణము, నిలువ ధనమునకు హాని.
 •  ఇంటిలో దొంగలుపడినట్టు కలవచ్చిన ధనం పోవును.

అనువాదము: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top