నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Wednesday, March 4, 2020

భగవంతుని స్వరూపం ఎటువంటిది - Hindu Dharmalo Bhagawantuni Swaroopam yetuvantidi

భగవంతుని స్వరూపం ఎటువంటిది - Hindu Dharmalo Bhagawantuni Swaroopam yetuvantidi
భగవంతుని స్వరూపం ఎటువంటిది
హిందూమతంలో వివిధ సంప్రదాయాలు భగవంతుని గురించి చెప్పే అభిప్రాయాల్ని, వాటివాటి
ఊహాపోహల్ని సంగ్రహంగా ఇలా పేర్కొనవచ్చును పరబ్రహ్మ ఒక్కడే. ఆయన సత్-చిత్ఆ నందస్వరూపుడు. ఆయన ఈ జగత్తును తన శక్తితో తననుండే సృష్టిస్తాడు; తానే కాపాడుతాడు; తిరిగి కొంతకాలం తర్వాత తనలోకే ఉపసంహరించుకుంటాడు. అంటే స్పష్టి, స్థితి, లయలు చేసేది భగవంతుడే.

సృష్టి తర్వాత స్థితికాలంలో ఒక చక్రవర్తిలాగా ఈ జగత్తును పోషించేవాడు ఆయనే. జీవుల
పాపపుణ్యాలకి తగిన ఫలాలను ఇచ్చేది దేవుడే. ఆయన సర్వజ్ఞుడు సౌందర్యనిధి, సకలసద్గుణాలకు నిలయం.

భగవంతునికి జీవుల మీద అపారమైన కరుణ ఉంటుంది. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు జ్ఞానమయుడు దయాస్వరూపుడు. ఈ ప్రపంచం అనే పాఠశాలలో జీవులు వివేకవిచక్షణలతో, రకరకాల అనుభవాలతో క్రమక్రమంగా తమ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారనీ ఉన్నతమైన పరిణామాన్ని పొందుతారనీ, పొందాలనీ దేవుడు దీనిని సృష్టించాడు.

భగవంతుడు భక్తిప్రియుడు శరణాగతభావంతో అయనను ప్రేమించటం సులభందైవసాక్షాత్కారంతోనే మానవ జన్మ సార్థకమవుతుంది ఆయన సాకారుడే కాక, నిరాకారుడు కూడా దేవుడు ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించటానికి, భక్తులను ఉద్దరించటానికి
ప్రతియుగంలోనూ ఈ లోకంలో అవతరిస్తాడు.

రచన: స్వామి హర్షానంద
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com