నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Tuesday, March 3, 2020

పిత్రు దోషములు - Pitru Doshamulu

పిత్రు దోషములు - Pitru Doshamulu
పిత్రు దోషములు
జన్మకుండలిలో పంచమ భావములో శుక్రుడు, శని, రాహువు లేదా ఈ మూడు గ్రహాలలో ఏ రెండు గ్రహాలు అయినా ఉంటే, రవి పాపగ్రహముగా మారి, ఆ పైశాచిక ప్రభావములు జాతకునిపై చూపించబడతాయి.
  • జన్మకుండలిలో 4వ భావములో కేతువు ఉంటే, చంద్ర గ్రహం యొక్క పైశాచిక ప్రభావములు ఎదుర్కొంటాడు.
  • బుధుడు (లేదా) కేతువు (లేదా) బుధ, కేతు కలసి లగ్నములో గాని, 8వ భావములో గాని ఉంటే, జాతకుడు కుజుడు యొక్క పైశాచిక ప్రభావముల ఫలితములు అనుభవిస్తాడు.
  • జన్మకుండలిలో చంద్రుడు 3, 6వ భావములో ఉంటే, జాతకుడు బుధుని యొక్క పైశాచిక ప్రభావములు ఎదుర్కొంటాడు.
  • శుక్రుడు, బుధుడు లేదా రాహువు ఈ 3 గ్రహములలో ఏ రెండు గ్రహాలు గాని, లేదా మూడు గ్రహాలు 2, 5 ,9,12వ భావములో ఉంటే ఆ జాతకుడు గురువు వలన తీవ్రమైన వ్యతిరేక ఫలితములు అనుభవిస్తాడు.
  • జాతకములో రవి లేదా చంద్రుడు లేదా రాహువు లేదా ఏ రెండు గ్రహాలు లేదా ఈ మూడు గ్రహములు కలసి 7వ భావములో ఉన్నట్లైతే జాతకుడు శుక్రుడు కలిగించే వ్యతిరేక ఫలితాలను అనుభవిస్తాడు.
  • రవి, చంద్ర లేదా కుజుడు లేదా వీటిలో ఏ రెడ్ను గ్రహములు లేదా ఈ మూడు గ్రహములు కలసి 10వ భావములో లేదా 11వ భావములో ఉంటే, ఆ జాతకుడు శని వలన విపరీతమైన చెడు ఫలితములు అనుభవిస్తాడు.
  • రవి లేదా శుక్రుడు లేదా ఇద్దరు 12వ భావములో ఉంటే, జాతకుడు రాహువు యొక్క వ్యతిరేక ఫలితములను అనుభవిస్తాడు.
  • చంద్రుడు లేదా కుజుడు 6వ భావములో ఉంటే, జాతకుడు కేతువు వలన చెడు ఫలితాలను అనుభవిస్తాడు.
రచన: చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి,
సంప్రదించాల్సిన చరవాణి: +91-9866193557
చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి
చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com