నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Friday, May 1, 2020

వనపర్తి గోశాలలో 120 గోమాతల దయనీయ పరిస్థితి - Vanaparti Goshala
వీలైతే సహాయం చేయండి మన హుండీ ఆదాయం అన్యమతస్తుల జెబు నింపే కన్నా ఆకలితో ఉన్న గోవు కడుపు నింపడం మిన్న ఇది సోమవర్తి రామానుజాచార్య వారి చరవాణి నెంబర్: 9490202950 , సంప్రదించండి..

*వనపర్తి గోశాలలో ఉన్న 120 గోమాతల పరిస్థితి*
సంప్రదించవలిసిన నెంబర్ సౌమిత్రి రామాచార్యులు గోశాల వ్యవస్థాపకులు 9490202950..


« PREV
NEXT »