నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

6, మే 2020, బుధవారం

బుధవారం..శ్రీవిష్ణువు, హయగ్రీవుడు, మంత్రము - Bhudavaramu, Vishnu, Hayagrivaబుధవారం..శ్రీవిష్ణువు, హయగ్రీవుడు, మంత్రము - Bhudavaramu, Vishnu, Hayagriva

శ్రీ విష్ణువు
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం | 
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం |
 లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హ్రుద్యానగమ్యం |
వందేవిష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాధమ్ ||

శ్రీ హయగ్రీవుడు 
జ్గ్యానానన్ద మయం దేవం నిర్మల స్పతికార్పితం 
ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే

సంకలనం: గాయత్రీ
« PREV
NEXT »