నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Wednesday, May 6, 2020

బుధవారం..శ్రీవిష్ణువు, హయగ్రీవుడు, మంత్రము - Bhudavaramu, Vishnu, Hayagrivaబుధవారం..శ్రీవిష్ణువు, హయగ్రీవుడు, మంత్రము - Bhudavaramu, Vishnu, Hayagriva

శ్రీ విష్ణువు
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం | 
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం |
 లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హ్రుద్యానగమ్యం |
వందేవిష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాధమ్ ||

శ్రీ హయగ్రీవుడు 
జ్గ్యానానన్ద మయం దేవం నిర్మల స్పతికార్పితం 
ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే

సంకలనం: గాయత్రీ
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com