నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Monday, May 4, 2020

సోమవారం, శివుడు, దక్షిణామూర్తి - Medha Dakshina Murthy

మృత్యుంజయ మహామంత్రము 
  • ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం |
  • ఉర్వారుక్ మివబంధనా న్మ్రుత్యో ర్ముక్షీయ మామృతాత్ ||
ఈ మంత్రాన్ని బ్రాహ్మి ముహూర్తం లో చదివితే ( తెల్లవారుజ్యామున ) మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. దీనినే మార్కండేయ మంత్రం అని కూడా అంటారు.

మేధా దక్షిణామూర్తి:
  • స్పటిక రజితవర్ణం మౌక్తికా మక్షమాలా మమృతకలశ విద్యా ఙ్ఞాన ముద్రః ప్రదాయకం దధతమురగరక్షం చంద్ర చూడం త్రినేత్రమ్ విధృత వివిధ భూషం దక్షిణామూర్తి మీడే దక్షిణామూర్తి || 
అనగా దక్షిణం ముఖంగా కుర్చున్న వాడు. మేధస్సును, విద్యను, ఙ్ఞానాన్ని మనకు ప్రసాదించేది మేధా దక్షిణామూర్తి.
  • స్పటికం రజత వర్ణం...ఎటువంటి కల్మషాలు లేకుండా నిర్మలమైన తెలుపు రంగు
  • మౌక్తికా మక్షమాలా....ముత్యాల వంటి అక్షరాలను మాలగాధరించిన
  • అమృత కలశవిద్య ....అన్ని విద్యలను అమృతంగా చేసి కలశ రూపం లో ధరించిన
  • ఙ్ఞాన ముద్రః ప్రదాయకం ...నిత్యంఙ్ఞానముద్ర లో వున్న
  • చంద్రచూడం త్రినేత్రం ...చంద్రుడిని ధరించిన వాడు ( శివుడు )
  • విధృత వివిధ భూషం ..అనేక అలంకారాలతో వున్న
  • దక్షిణామూర్తి మీడే ...దక్షిణామూర్తి కి నమస్కారము.
సంకలనం: గాయత్రీ
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com