నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

26, జూన్ 2020, శుక్రవారం

దర్శన శాస్త్రం - Darshana Sastramu


దర్శన శాస్త్రం

దృశ్యతే యదార్ధ తత్వం ఇతి దర్శనం |
యధార్దత యొక్క స్వభావాన్ని తెలియజేసే విద్యావిధానం దర్శన శాస్త్రం.ఇది పరిశీలన విభాగానికి సంభందించినది.

ఇందులో ఆరు భాగాలున్నాయి.
  • 1 .పూర్వ మీమాంశ.
  • 2. న్యాయ దర్శనం .
  • 3. వైశేషికదర్శనం.
  • 4. సాంఖ్యదర్శనం.
  • 5. యోగదర్శనం.
  • 6. ఉత్తఃర మీమాంశ.
దృశ్య శాస్త్రం లో ఆస్తిక మరియు నాస్తిక భాగాలు అని రెండు సైధాంతిక అంశాలు కలవు.
ఆస్తిక అంశం లో పై 6 ఉండగా నాస్తిక అంశం లో కింది 4 ఉండేవి.
  • 1. చార్వాక.
  • 2. అజీవక.
  • 3. జైన.
  • 4. బౌధములు.
హిందూ సిద్దాంతంలో ఆస్తికతత్వం ప్రధమ పాత్ర వహిస్తుంది. వేద సహాయంతో ధర్మాన్వేషణలో ఆదారాన్ని పూర్తిగా,నిశితంగా పరిశోధించి, పాటించేలా చేస్తుంది.

సత్-జన, ఆత్మ సంరక్షణ అంశాలను పరిశీలించి అపౌరుషేయ, భగవద్వాక్య నిర్మితాలైన వేదాలను అనుసరించి తీర్పును ఇచ్చి శిక్షను వేగిరమే అమలు అయ్యేలా చేసే విద్యా విధానం.
శిక్ష అమలులో గరుడ పురాణంలోని కొన్నిఅంశాలను పాటించటం జరిగేది.
వివరణ కొనసాగుతుంది.

ఓం నమః శివాయ
« PREV
NEXT »