నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

29, నవంబర్ 2018, గురువారం

మా ఊరు, పిల్లల పద్యాలు - Maa Ooru


మా వూరు

మాది పల్లెటూరు 
మంచి కదే పేరు 
చల్లని పిల్ల గాలులు 
చెంగు నెగిరే మేకలు 
నల్లనల్లని మబ్బులు 
తెల్ల కొంగల బారులు 
ఆ చెట్లూ ఆ చేమలు 
ఆ పశువులా పచ్చికలు 
ఆ చెరువులా తామరులు 
ఆ ఫలాలు ఆ వనాలూ
ఆ డొంకలు ఆ దారులు 
ఆ పొలాలు ఆ హలాలు 
ఆ జలాలు ఆ జనాలు 
ఆ కేకలు ఆ పిలుపులు 
అవే అవే ఇష్టం 
అవే ఎంతో ఇష్టం 


« PREV
NEXT »