నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

13, జులై 2020, సోమవారం

శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తలపై నెమలి ఫించం ! - Śrīkr̥ṣṇa paramātmuḍu thalapai nemali pin̄chaṁ

శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తలపై నెమలి ఫించం ! - Śrīkr̥ṣṇa paramātmuḍu thalapai nemali pin̄chaṁ

శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తలపై నెమలి ఫించం !

  • ➧ సకల చరాచర సృష్టిలో సంభోగం చెయ్యని ఏకైక ప్రాణి నెమలి మాత్రమే. శ్రీకృష్ణునికి 16,000 వేలమంది గోపికలు. 
  • ➧ అన్ని వేలమంది గోపికలతో శ్రీకృష్ణుడు సరసల్లాపాలు మాత్రమే ఆడాడు. 
  • ➧ అల్లరి చేసి గెలిచేవాడు. ఆ విషయాన్ని తెలియచేయటానికే శ్రీకృష్ణుడు నెమలి పింఛం ధరిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఒట్టి అల్లరి కృష్ణుడు మాత్రమే.

సంకలనం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి
« PREV
NEXT »