పరోపకారార్థం 'మిదం శరీరం' - Paropakaram

పరోపకారార్థం 'మిదం శరీరం'

ధ్వరాజు చేసే అశ్వమేధయాగంలోని యాగాశ్వని మయూరధ్వజుడనే రాజు పట్టుకున్నాడు. అతడు పరాక్రమవంతుడు, ధర్మాత్ముడు కూడా. శ్రీకృష్ణుని పరమ భక్తుడు, మయూరధ్వజునితో యుద్ధం చేసి, యాగాశ్వం విడిపించేందుకు శ్రీకృష్ణార్జునులు ఇద్దరు వచ్చారు. శ్రీకృష్ణుడు కూడా అర్జునుని ప్రార్థనపై యుద్ధం చేశాడు. భగవంతునితో యుద్ధం చేయకూడదని ఉన్నా యుద్ధనీతి పాటించి ప్రతి బాణాం వేసే ముందు శ్రీకృష్ణ నామ స్మరణ చేస్తూ మయూరధ్వజుడు యుద్ధం చేశాడు. భక్తులచేతిలో ఓడిపోవటం భగవంతునికి పరిపాటి. అందుకే శ్రీకృష్ణార్జునులు మయూరధ్వజుని గెలవలేకపోయారు. "అతని సంహరించి యాగాశ్వం సంపాదించకూడదా" అని అడిగిన అర్జునునితో శ్రీకృష్ణుడు “ఫల్గుణా! నీ గాండీవం కాని నా సుదర్శన చక్రం కాని ఈ పరమభక్తుని మీద పని చేయవు. అతని ధర్మబుద్ధి ఎటువంటిదో నీకు చూపిస్తాను పద" అని అన్నాడు.

మరుసటి రోజున శ్రీకృష్ణార్జునులు బ్రాహ్మణవేషం ధరించి మయూరధ్వజుని ఇంటికి అతిథులై వెళ్ళారు. వారిని చూసి మయూరధ్వజుడు తన ఇంట ఆతిథ్యం స్వీకరించమని ప్రార్ధించాడు. మారువేషంలో ఉన్న పరంధాముడు ఇలా అన్నాడు. "రాజా! నీ ఇంట భుజించుటకు వ్యవధి లేదు, మాకొక ఆపద వచ్చింది. అది తీరిన తరువాతే మేం ఇతర విషయాలు ఆలోచిస్తాం" అయ్యా! మీ కష్టమేమిటో చెప్పండి. నా చేతనైన నహాయం చేస్తాను" అని మయూరధ్వజుడు వినమ్రంగా మాట ఇచ్చాడు.

“రాజా! మేం అడవిలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు నా కుమారుని ఓ పెద్దపులి పట్టుకుంది. ఆ పసివాడి శరీరాన్ని సగం తిన్న తరువాత ఒక అశరీరవాణి ఇలా పలికింది "మయూరధ్వజుని శరీరంలో సగభాగం ఈ పులికి అర్పిస్తే నీ పుత్రుడు సజీవుడు అవుతాడు". నాకు పుత్రభిక్ష పెట్టమని నిన్ను ప్రార్ధిస్తున్నాను" అని బదులిచ్చాడు.

ఆహా! ఈనాటికి కదా ఈ దేహానికి సార్థకత ఏర్పడింది. ఒక పసివాడి ప్రాణాలు కాపాడటానికి ఉపయోగ పడుతోంది. ఇంతకన్నా నేను కోరేది ఏమీ లేదు నిస్సందేహంగా నా శరీరంలోని' సగభాగం తీసుకోండి. ఆ పులికి సమర్పించండి" అని మయూరధ్వజుడు వేడుకొన్నాడు. వెంటనే తన భార్యాబిడ్డలను పిలిచి తన శరీరాన్ని రెండుగా చేసి అతిథులకు ఇవ్వమని చెప్పాడు.

ఏ పరమధర్మ సంరక్షణార్థమో ఏ మహత్తర కార్యానికో మయూరధ్వజుడిలా చేయమని వుంటాడని గ్రహించి ఎంతో బాధను దిగమ్రింగుకొని అతని శరీరాన్ని ఛేదించడం మెదలుపెట్టారు. మహాశ్చర్యకరమైన ఈ త్యాగాన్ని విగ్రహాల వలె నిల్చుని చూస్తున్న శ్రీకృష్ణార్జునులకు ఓ వింత కనబడింది మయూరద్వజుని ఎడమ కన్ను నుండి కన్నీళ్లు కారుతున్నాయి.

సర్వజ్ఞుడైన స్వామి అది చూసి కేవలం ఆ భక్తుని గొప్పతనం ప్రపంచానికి చాటడానికి ఇలా అన్నాడు "రాజా! బాధపడుతూ దానం ఇవ్వకూడదు. సంతోషంగా మనసూ్సూర్తిగా చేస్తేనే అది త్యాగమవు తుంది. ఎదుటి వాడి కష్టాలు చూసి బాధపడటం దివ్యత్వం. మనని చూసి మనమే కన్నీరు కార్చడం నైచ్యమ్”, "అయ్యా! నా శరీరం మనస్పూర్తిగానే మీకు సమర్పించాను. కాని నా శరీర కుడి భాగమే పరోపకారార్థం వినియోగపడుతోంది. ఎడమ భాగ శరీరం “నాకా అదృష్టం లేదే” అని విచారిస్తూ కన్నీరు కారుస్తోంది. మిగిలిన శరీరం దేనికీ ఉపయోగ పడకుండానే నాశనమవుతున్నదనే నా బాధ అని పలికాడు మయూరధ్వజుడు. ఆ రాజు పరోపకార బుద్ధికి సంతోషించిన శ్రీకృష్ణుడు తన నిజరూపం చూపించాడు. మయూరధ్వజునికి యథా రూపం కల్పించి దీవించాడు. ఆ రాజు నరనారాయణులకు నమస్కరించి యాగాశ్వాన్ని అప్పగించాడు.

|| సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top