శివ మన్గళాష్టకమ్ - शिव मन्गलाष्टकम् - SIVA MANGAḺĀŚHṬAKAM

0

శివ మన్గళాష్టకమ్
భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే |
కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ ‖ 1 ‖

వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ |
పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ ‖ 2 ‖

భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే |
రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ ‖ 3 ‖

సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే |
సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళమ్ ‖ 4 ‖

మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే |
త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళమ్ ‖ 5 ‖

గంగాధరాయ సోమాయ నమో హరిహరాత్మనే |
ఉగ్రాయ త్రిపురఘ్నాయ వామదేవాయ మంగళమ్ ‖ 6 ‖

సద్యోజాతాయ శర్వాయ భవ్య జ్ఞానప్రదాయినే |
ఈశానాయ నమస్తుభ్యం పంచవక్రాయ మంగళమ్ ‖ 7 ‖

సదాశివ స్వరూపాయ నమస్తత్పురుషాయ చ |
అఘోరాయ చ ఘోరాయ మహాదేవాయ మంగళమ్ ‖ 8 ‖

మహాదేవస్య దేవస్య యః పఠేన్మంగళాష్టకమ్ |
సర్వార్థ సిద్ధి మాప్నోతి స సాయుజ్యం తతః పరమ్ ‖ 9 ‖

शिव मन्गलाष्टकम् - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने |
कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ‖ 1 ‖

वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च |
पशूनाम्पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् ‖ 2 ‖

भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने |
रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् ‖ 3 ‖

सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने |
सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् ‖ 4 ‖

मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे |
त्रयम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् ‖ 5 ‖

गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने |
उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदेवाय मङ्गलम् ‖ 6 ‖

सद्योजाताय शर्वाय भव्य ज्ञानप्रदायिने |
ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्राय मङ्गलम् ‖ 7 ‖

सदाशिव स्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च |
अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम् ‖ 8 ‖

महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकम् |
सर्वार्थ सिद्धि माप्नोति स सायुज्यं ततः परम् ‖ 9 ‖


ŚIVA MANGAḺĀŚHṬAKAM - This stotram is in english

bhavāya candracūḍāya nirguṇāya guṇātmane |
kālakālāya rudrāya nīlagrīvāya maṅgaḻam ‖ 1 ‖

vṛśhārūḍhāya bhīmāya vyāghracarmāmbarāya ca |
paśūnāmpataye tubhyaṃ gaurīkāntāya maṅgaḻam ‖ 2 ‖

bhasmoddhūḻitadehāya nāgayaGYopavītine |
rudrākśhamālābhūśhāya vyomakeśāya maṅgaḻam ‖ 3 ‖

sūryacandrāgninetrāya namaḥ kailāsavāsine |
saccidānandarūpāya pramatheśāya maṅgaḻam ‖ 4 ‖

mṛtyuñjayāya sāmbāya sṛśhṭisthityantakāriṇe |
trayambakāya śāntāya trilokeśāya maṅgaḻam ‖ 5 ‖

gaṅgādharāya somāya namo hariharātmane |
ugrāya tripuraghnāya vāmadevāya maṅgaḻam ‖ 6 ‖

sadyojātāya śarvāya bhavya GYānapradāyine |
īśānāya namastubhyaṃ pañcavakrāya maṅgaḻam ‖ 7 ‖

sadāśiva svarūpāya namastatpuruśhāya ca |
aghorāya ca ghorāya mahādevāya maṅgaḻam ‖ 8 ‖

mahādevasya devasya yaḥ paṭhenmaṅgaḻāśhṭakam |
sarvārtha siddhi māpnoti sa sāyujyaṃ tataḥ param ‖ 9 ‖


సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top