శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనమ్ - श्री वेङ्कटेश मङ्गलाशासनम् - SRI VENKATESHA MANGALASASANAM

0
శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనమ్ - श्री वेङ्कटेश मङ्गलाशासनम् - SRI VENKATESHA MANGALASASANAM
శ్రీ వేంకటేశ

శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనమ్

శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినాం ।
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 1 ॥

లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే ।
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 2 ॥

శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే ।
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 3 ॥

సర్వావయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం ।
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 4 ॥

నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే ।
సర్వాంతరాత్మనే శీమద్-వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 5 ॥

స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే ।
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 6 ॥

పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ।
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 7 ॥

ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతాం ।
అతృప్త్యమృత రూపాయ వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 8 ॥

ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా ।
కృపయాఽఽదిశతే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 9 ॥

దయాఽమృత తరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః ।
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 10 ॥

స్రగ్-భూషాంబర హేతీనాం సుషమాఽఽవహమూర్తయే ।
సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 11 ॥

శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే ।
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 12 ॥

శ్రీమత్-సుందరజా మాతృముని మానసవాసినే ।
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 13 ॥

మంగళా శాసనపరైర్-మదాచార్య పురోగమైః ।
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం ॥ 14 ॥

శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః

श्री वेङ्कटेश मङ्गलाशासनम्
This document is in  Devanagari | Samskritam

श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।
श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥

लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रम चक्षुषे ।
चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 2 ॥

श्रीवेङ्कटाद्रि शृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रये ।
मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥

सर्वावय सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसाम् ।
सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥

नित्याय निरवद्याय सत्यानन्द चिदात्मने ।
सर्वान्तरात्मने शीमद्-वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 5 ॥

स्वत स्सर्वविदे सर्व शक्तये सर्वशेषिणे ।
सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 6 ॥

परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने ।
प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 7 ॥

आकालतत्त्व मश्रान्त मात्मना मनुपश्यताम् ।
अतृप्त्यमृत रूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 8 ॥

प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना ।
कृपयाऽऽदिशते श्रीमद्-वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 9 ॥

दयाऽमृत तरङ्गिण्या स्तरङ्गैरिव शीतलैः ।
अपाङ्गै स्सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 10 ॥

स्रग्-भूषाम्बर हेतीनां सुषमाऽऽवहमूर्तये ।
सर्वार्ति शमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 11 ॥

श्रीवैकुण्ठ विरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे ।
रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 12 ॥

श्रीमत्-सुन्दरजा मातृमुनि मानसवासिने ।
सर्वलोक निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 13 ॥

मङ्गला शासनपरैर्-मदाचार्य पुरोगमैः ।
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥ 14 ॥

श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः

SRI VENKATESHA MANGALASASANAM
This document is in romanized sanskrit - english 

śriyaḥ kāntāya kalyāṇanidhayē nidhayē'rthinām ।
śrīvēṅkaṭa nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḻam ॥ 1 ॥

lakṣmī savibhramālōka subhrū vibhrama chakṣuṣē ।
chakṣuṣē sarvalōkānāṃ vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 2 ॥

śrīvēṅkaṭādri śṛṅgāgra maṅgaḻābharaṇāṅghrayē ।
maṅgaḻānāṃ nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḻam ॥ 3 ॥

sarvāvaya saundarya sampadā sarvachētasām ।
sadā sammōhanāyāstu vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 4 ॥

nityāya niravadyāya satyānanda chidātmanē ।
sarvāntarātmanē śīmad-vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 5 ॥

svata ssarvavidē sarva śaktayē sarvaśēṣiṇē ।
sulabhāya suśīlāya vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 6 ॥

parasmai brahmaṇē pūrṇakāmāya paramātmanē ।
prayuñjē paratattvāya vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 7 ॥

ākālatattva maśrānta mātmanā manupaśyatām ।
atṛptyamṛta rūpāya vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 8 ॥

prāyaḥ svacharaṇau puṃsāṃ śaraṇyatvēna pāṇinā ।
kṛpayā''diśatē śrīmad-vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 9 ॥

dayā'mṛta taraṅgiṇyā staraṅgairiva śītalaiḥ ।
apāṅgai ssiñchatē viśvaṃ vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 10 ॥

srag-bhūṣāmbara hētīnāṃ suṣamā''vahamūrtayē ।
sarvārti śamanāyāstu vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 11 ॥

śrīvaikuṇṭha viraktāya svāmi puṣkariṇītaṭē ।
ramayā ramamāṇāya vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 12 ॥

śrīmat-sundarajā mātṛmuni mānasavāsinē ।
sarvalōka nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḻam ॥ 13 ॥

maṅgaḻā śāsanaparair-madāchārya purōgamaiḥ ।
sarvaiścha pūrvairāchāryaiḥ satkṛtāyāstu maṅgaḻam ॥ 14 ॥

śrī padmāvatī samēta śrī śrīnivāsa parabrahmaṇē namaḥ

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA {full_page}

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top