భగవద్గీత: మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము - Bhagavad Gita: Observation at Kurukshetra

0
భగవద్గీత: మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము - Bhagavad Gita: Observation at Kurukshetra

:మొదటి అధ్యాయము: 
కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము
వివరణ: కురుక్షేత్ర రణరంగమున పరస్పరము విరోధించే సేనలు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై నిలువగా మహాయోధుడైన అర్జునుడు ఇరుసేనలలో సన్నిహిత. బంధువులను, గురువులను, మిత్రులను చూసాడు. వారందరు యుద్ధం చేసి ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు. విషాదము, కరుణ ఆవరించగా అతడు బలమును కోల్పోయి మనస్సు భ్రాంతిమయము కాగా యుద్ధనిశ్చయాన్ని విడిచిపెడతాడు.

కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము - పేజీలు - 13
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-1 : శ్లోకములు - 1,2
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-2 : శ్లోకములు - 3-6
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-3 : శ్లోకములు - 7-9
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-4 : శ్లోకములు - 10-13
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-5 : శ్లోకములు - 14-18
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-6 : శ్లోకములు - 19-22
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-7 : శ్లోకములు - 23-25
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-8 : శ్లోకములు - 26-28
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-9 : శ్లోకములు - 29-31
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-10 : శ్లోకములు - 32-38
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-11 : శ్లోకములు - 39-41
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-12 : శ్లోకములు - 42-44
» మొదటి అధ్యాయము: కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము: పేజీ-13 : శ్లోకములు - 45-46

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ఈ వ్యాసం పై మీ అభిప్రాయాలు, సూచనలు క్రింద ఉన్న గడిలో తెలియపరచగలరు !

ఈ వ్యాసం పై మీ అభిప్రాయాలు, సూచనలు క్రింద ఉన్న గడిలో తెలియపరచగలరు !

Post a Comment (0)

buttons=(Accept !) days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top