తెలుగు అక్షరాలు - Telugu Letters

తెలుగు అక్షరమాల - Telugu Letters

: తెలుగు భాషకి అక్షరాలు 56 అవి :

అచ్చులు -16
అ  ఆ  ఇ  ఈ  ఉ  ఊ  ఋ  ౠ ఎ  ఏ  ఐ  ఒ  ఓ  ఔ  అం  అః

హల్లులు - 37 

క  ఖ  గ  ఘ  ఙ  చ  ఛ  జ  ఝ  ఞ  ట  ఠ  డ  ఢ  ణ  త  థ  ద  ధ  న  ప  ఫ  బ  భ  మ  య  ర  ల  వ  శ ష  స  హ  ళ  క్ష  ఱ


buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top