ఔషధస్నాన విధానములు - Aushada Snaana Vidhanamlu

0
ఔషధస్నాన విధానములు - Aushada Snaana Vidhanamlu  ఆయుర్వేద స్నానము,
ఆయుర్వేద స్నానము,

ఔషధస్నాన విధానము 

ఔషధస్నాన విధానమువలన గ్రహదోషములు నశించును.
  • సూర్య గ్రహ దోషము తొలగుటకు: మణిశిల, ఏలుకలు, దేవదారు, కుంకుమ పువ్వు, వట్టివేళ్ళు, యష్టిమధుకము, ఎర్రపుష్పాలు, ఎర్రగన్నేరు పువ్వులు, జిల్లేడు పూలు _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళూ వేసి కాచి, ఈ నీటితో స్నానము చేయవలెను.
  • చంద్ర గ్రహ దోషము తొలగుటకు: గో మూత్రము,ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు పేడ, ఆవు నెయ్యి, శంఖములు, మోదుగ చెక్క, మంచిగంధములు, స్పటికము_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి, ఆ నీటితో స్నానము చేయవలెను.
  • కుజ గ్రహ దోషము: మారేడు పట్టూ, ఎర్రచందనము, ఎర్రపువ్వులు, ఇంగిలీకము, మాల్కంగినీ, సమూలంగా పొగడ పువ్వులు _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
  • బుధ గ్రహ దోషము: ఆవుపేడ, తక్కువ పరిమాణములో పండ్లు, గోరోచనము, తేనే, ముత్యములు బంగారము _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి, ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
  • గురు గ్రహదోషమునకు: మాలతీపువ్వులు, తెల్ల ఆవాలు,యష్టి మధుకం,తేనే _ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి, ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
  • శుక్ర గ్రహదోషము: యాలుకలు,మణిశిల, శౌవర్చ లవణము, కుంకుమ పువ్వు_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి, ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
  • శని గ్రహ దోషము: నల్ల నువ్వులు,సుర్మరాయి,సాంబ్రాణి,సోపు, _ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి,ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
  • రాహు గ్రహ దోషము: సాంబ్రాణి, నువ్వు చెట్టు ఆకులు, కస్తూరి, ఏనుగు దంతము (ఏనుగు దంతము లేకపొయినను తతిమ్మా వాటితో) _ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి ఆ నీటితో స్నానము చేయవలయును.
  • కేతు గ్రహ దోషము: సాంబ్రాణి,నువ్వుచెట్టు ఆకులు,ఏనుగు దంతం,మేజ మూత్రం ,మారేడు పట్ట_ ఈ వస్తువులను నీళ్ళలో వేసి కాచి ఆ నీటితో స్నానం చేయవలెను.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top