గంగా సప్తమి - Ganga Saptami
గంగా

గంగా సప్తమి - Ganga Saptami

గంగాదేవి గంగా సప్తమి సనాతన ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున గంగామాతను పూజిస్తారు.    …

0