నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Saturday, June 10, 2017

దీక్ష - Deeksha

దీక్ష : సాధారణంగా దీక్ష మరియు పట్టుదల అనేవి కార్యసాధకుల లక్షణాలు. హిందూ మతములో కొంతమంది దేవుళ్ళకు ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో పూజిస్తారు. ఉదా. అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష. ..భక్తులు స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అంటూ దర్శనమిస్తున్నారు.,భవానీ దీక్ష -భక్తీ to అమ్మవారిని కొలుస్తారు ,
ఉపవాస దీక్ష : లంఖణం పరమౌషధం అంటారు. ఏదో రోగం వచ్చినప్పుడే కాకుండా మామూలుగా కూడా అప్పుడప్పుడు పొట్టను మాడ్చుకునే వాళ్లు ఉంటారు, దాన్నే ఉపవాసం అంటారు. ఈ ఉపవాసం కొంతమంది దేవుడి పేరుతో చేస్తే మరికొంతమంది డైటింగు పేరుతో చేస్తుంటారు.
రామునికి పట్టాభిషేక దీక్ష చేయించడం - ఇది కూడా ఉపవాస దీక్శే .

నిరాహార దీక్ష : మానవులు తమ డిమాండ్స్ (కోరికలు) నెరవేర్చుకునేందుకు ఒంటరిగా గాని , గుంపులు గా గాని ఉపవాస దీక్ష చేయుదురు . వీటిలో - రిలే నిరాహార దీక్ష అని , అమర నిరాహార దీక్ష అని రెండు రకాలు .

రచించినది: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

« PREV
NEXT »