నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, November 26, 2017

మనసుని సరైన మార్గంలో ఉంచడం ఎలా ? - How to Control your Mind

How to Control your Mind
  1. మీ శరీరమైనా, మీ మనస్సైనా లేదా మీ జీవ శక్తులైనా – మీరు వాటిని ఎంతగా ఉపయోగిస్తే, అవి అంతగా మెరుగవుతాయి.
  2. నియంత్రణ అంటే కొన్నినిర్దిష్ట పరిమితులలో కట్టడి చేయడం. మీ మనసుని నియంత్రించకండి – దానికి విముక్తి నివ్వండి.
  3. మీ శరీరం, మనస్సులు గనక మీ నుంచి ఆదేశాలు తీసుకుంటే, ఆరోగ్యంగా ఉండటం, శాంతియుతంగా ఉండటం, ఆనందంగా ఉండటం అనేది ఓ సహజమైన పరిణామమవుతుంది.
  4. మనసులో జరుగుతున్నదానిలో ఎక్కువ శాతం ఓ మానసిక అతిసారమే – ఎప్పుడూ అదుపు లేకుండా పరిగెడుతూ ఉంటుంది.
  5. గతానికి చెందిన జ్ఞానంతో జీవించడమంటే ప్రస్తుతం పట్ల ఎరుకతో ఉండే అవకాశాన్ని వదులుకోవడమే.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి


« PREV
NEXT »