నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

17, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

షష్టిపూర్తి అంటే ఏమిటో తెలుసుకోండి : Shastipurti

Shastipurti
 షష్టిపూర్తి:
60 సంవత్సరాలు వచ్చిన రోజున తల్లి చుట్టు ప్రదక్షిణ చేసి కాళ్ళకు నమస్కారము చేసి అక్షింతలతో ఆశీర్వాదములు తీసుకొనవలెను. గుడికి వెళ్ళి పూజ, అభిషేకము చేయించుకొనవలెను. ఇష్టమున్నచో ఆ సంవత్సరము మొత్తము గోత్ర నామములతో పూజ చేయించుకొనుట మంచిది.

Shastipurti
60 సంవత్సరాలు నిండిన రోజు:
ఉదయము పెండ్లికొడుకుకు, పెండ్లికూతురుకి మంగళస్నానము చేయించవలెను. పంతులు గారు అంకురార్పణ చేసి గణపతి హోమము, మృత్యుంజయహోమము చేయుదురు. కొందరు సత్యన్నారాయణ వ్రతము చేసుకొందురు. వివాహవేడుకగా తలంబ్రాలు పోసుకొనుట, బిందెలో ఉంగరము వేయటము, దండలు మార్చుకొనటము, సాయంకాలము ఊరేగింపుగా మండపమునకు వచ్చెదరు. కొడుకులు - కోడళ్ళు, పాద పూజచేసి బట్టలు పెట్టవలెను. అతిధులకు భోజనము పెట్టెదరు. జపము చేయించుకుని దశదానములు బ్రాహ్మణులకు ఇవ్వవలెను.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి


« PREV
NEXT »