నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, January 14, 2018

అకర్ణ ధనుష్టంకారాసనం - Akarna dhanurasana

అకర్ణ ధనుష్టంకారాసనం - Akarna dhanurasana

అకర్ణ ధనుష్టంకారాసనం చేయు విధానం మరియు ఉపయోగాలు…

అకర్ణ ధనుష్టంకారాసనం:  
  • - సుఖాసనంలో కూర్చోని ఎడమకాలిని చాపాలి.  
  • - కుడికాలి బొటన వేలిని ఎడమ చేతితో పట్టుకొని ముందుకు వంగుతూ శ్వాస తీసుకుంటూ కుడిచేతితో ఎడమ పాదపు బొటనవేలిని పట్టుకుని చెవి దగ్గరకు తీసుకురావాలి.  
  • - 3 లేద 5 సార్లు చేసి తర్వాత కాళ్ళను మార్చి చేయాలి.  
ఉపయోగం: 
1. వెన్నుఎముక, నడుము, సయాటికా సమస్యలు తొలగించుకోవచ్చు.
2. కాళ్ళు, చేతులు బలోపేతమవుతాయి.
3. జీర్ణక్రియ సక్రమమగును, ఉదర సంబంధిత సమస్యలు తొలగును.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి
« PREV
NEXT »