శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర స్త్రోత్రం - Sri Anjaneya Ashtottara Stotram

0
శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర స్త్రోత్రం - Sri Anjaneya Ashtottara Stotram

శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శత నామావళి
 • ఓం ఆంజనేయాయ నమ:
 • ఓం మహావీరాయ నమ:
 • ఓం హనుమతే నమ:
 • ఓం మారుతత్మజాయ నమ:
 • ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమ:
 • ఓం సీతాదేవిముద్రాప్రదాయకాయ నమ:
 • ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమ:
 • ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమ:
 • ఓం సర్వబంధవిముక్త్రే నమ:
 • ఓం ర క్షోవిధ్వంసకారకాయ నమ:
 • ఓం పరవి ద్యాపరిహారాయ నమ:
 • ఓం పరశౌర్యవినాశనాయ నమ:
 • ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రే నమ:
 • ఓం పరయంత్రప్రభేదకాయ నమ:
 • ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమ:
 • ఓం భీమసేనసహాయకృతే నమ:
 • ఓం సర్వదు:ఖహరాయ నమ:
 • ఓం సర్వలోకచారిణే నమ:
 • ఓం మనోజవాయ నమ:
 • ఓం పారిజాతద్రుమూలస్థాయ నమ:
 • ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణే నమ:
 • ఓం సర్వతంత్రరూపిణే నమ:
 • ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమ:
 • ఓం కపీశ్వరాయ నమ:
 • ఓం మహాకాయాయ నమ:
 • ఓం సర్వరోగహరాయ నమ:
 • ఓం ప్రభవే నమ:
 • ఓం బలసిద్ధికరాయ నమ:
 • ఓం సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకాయ నమ:
 • ఓం కపీసేనానాయకాయ నమ:
 • ఓం భవిష్యచ్చతురాననాయ నమ:
 • ఓం కుమారబ్రహ్మచారిణే నమ:
 • ఓం రత్నకుండలదీప్తిమతే నమ:
 • ఓం సంచాలద్వాలసన్నద్ధ నమ:
 • ఓం లంబమాన శిఖోజ్జ్వలాయ నమ:
 • ఓం గంధర్వవిద్యాతత్వజ్ఞాయ నమ:
 • ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమ:
 • ఓం కారాగృహవిమోక్త్రే నమ:
 • ఓం శృంఖలాబంధమోచకాయ నమ:
 • ఓం సాగరోత్తారకాయ నమ:
 • ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమ:
 • ఓం రామదూతాయ నమ:
 • ఓం ప్రతాపవతే నమ:
 • ఓం వానరాయ నమ:
 • ఓం కేసరీసుతాయ నమ:
 • ఓం సీతాశోకనివరణాయ నమ:
 • ఓం అంజనాగర్భసంభూతాయ నమ:
 • ఓం బాలార్కసదృశాననాయ నమ:
 • ఓం విభీషణప్రియకరాయ నమ:
 • ఓం దశగ్రీవకులాంతకాయ నమ:
 • ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమ:
 • ఓం వజ్రకాయాయ నమ:
 • ఓం మహాద్యుతయే నమ:
 • ఓం చిరంజీవినే నమ:
 • ఓం రామభక్తాయ దైత్యకార్యవిఘాతకాయ నమ:
 • ఓం అక్షహంత్రే నమ:
 • ఓం కాంచనాభాయ నమ:
 • ఓం పంచవక్త్రాయ నమ:
 • ఓం మహాతపాయ నమ:
 • ఓం లంకిణీభంజనాయ నమ:
 • ఓం శ్రీమతే నమ:
 • ఓం సింహికాప్రాణభంజనాయ నమ:
 • ఓం గంధమాదనశైలస్థాయ నమ:
 • ఓం లంకాపుర విదాహకాయ నమ:
 • ఓం సుగ్రీవసచివాయ నమ:
 • ఓం ధీరాయ నమ:
 • ఓం శూరాయ నమ:
 • ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమ:
 • ఓం సురార్ఛితాయ నమ:
 • ఓం మహాతేజాయ నమ:
 • ఓం రామచూడామణిప్రదాయ నమ:
 • ఓం కామరూపాయ నమ:
 • ఓం పింగళాక్షాయ నమ:
 • ఓం వార్ధిమైనాకపూజితాయ నమ:
 • ఓం కబళీకృతమార్తాండమండలాయ నమ:
 • ఓం విజితేంద్రియాయ నమ:
 • ఓం రామసుగ్రీవసంధాత్రే నమ:
 • ఓం మహారావణమర్ధనాయ నమ:
 • ఓం స్ఫటికాభాయ నమ:
 • ఓం వాగధీశాయ నమ:
 • ఓం నవవ్యాకృతిపండితాయ నమ:
 • ఓం చతుర్బాహవే నమ:
 • ఓం దీనబంధవే నమ:
 • ఓం మహాత్మయ నమ:
 • ఓం భక్తవత్సలాయ నమ:
 • ఓం సంజీవననగాహర్త్రే నమ:
 • ఓం శుచయే నమ:
 • ఓం వాంగ్మియే నమ:
 • ఓం దృఢవ్రతాయ నమ:
 • ఓం కాలనేమిప్రమథనాయ నమ:
 • ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ నమ:
 • ఓం దాంతాయ నమ:
 • ఓం శాంతాయ నమ:
 • ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమ:
 • ఓం శతకంఠమదాపహృతే నమ:
 • ఓం యోగినే నమ:
 • ఓం రామకథాలోలాయ నమ:
 • ఓం సీతాన్వేషణపండితాయ నమ:
 • ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమ:
 • ఓం వజ్రనఖాయ నమ:
 • ఓం రుద్రవీర్యసముద్భవాయ నమ:
 • ఓం ఇంద్రజిత్ప్రహితామోఘ నమ:
 • ఓం బ్రహ్మాస్త్ర నివారకాయ నమ:
 • ఓం పార్థద్వజాగ్రసంవాహినే నమ:
 • ఓం శరపం జరభేదకాయ నమ:
 • ఓం దశబాహవే నమ:
 • ఓం లోకపూజ్యాయ నమ:
 • ఓం జాంబవత్ప్రీతివర్ధనాయ నమ:
 • ఓం సీతాసమేత శ్రీరామ పాదసేవా దురంధరాయ నమ:
స్తోత్రం... అంటే...?రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top