రఘు వంశము - Raghu Vamsamu

0
దశరథ మహారాజు పూర్వీకులు

చతుర్ముఖ బ్రహ్మ
 • మరీచి 
 • కశ్యపుడు
 • సూర్యుడు
 • మనువు 
 • ఇక్ష్వాకుడు
 • కుక్షి
 • వికుక్షి
 • భానుడు 
 • అనరంయుడు 
 • పృథుడు 
 • త్రిశంకువు 
 • దుందుమారుడు 
 • మాంధాత 
 • సుసంధి కి ఇద్ధరు ధృవసంధి, ప్రసేనజిత్‌
 • ధృవసంధి
 • భరతుడు 
 • అశితుడు 
 • సగరుడు 
 • అసమంజసుడు 
 • అంశుమంతుడు 
 • దిలీపుడు 
 • భగీరతుడు 
 • కకుత్సుడు 
 • రఘువు 
 • ప్రవృద్ధుడు 
 • శంఖనుడు 
 • సుదర్శనుడు 
 • అగ్నివర్ణుడు 
 • శీఘ్రకుడు 
 • మరువు 
 • ప్రశిశృకుడు 
 • అంబరీశుడు 
 • నహుశుడు 
 • యయాతి 
 • నాభాగుడు 
 • అజుడు 
 • దశరథుడు 
 • రామ, లక్ష్మణ, భరత, శతృఘ్నుడు.
 • జనక వంశ వర్ణన 
జనక మహారాజు పూర్వీకులు
 • నిమి చక్రవర్తి 
 • మిథి 
 • ఉదావసువు 
 • నందివర్దనుడు 
 • సుకేతువు 
 • దేవరాతుడు 
 • బృహధ్రతుడు కి ఇద్ధరు శూరుడు, మహావీరుడు.
 • మహావీరుడు 
 • సుదృతి 
 • దృష్టకేతువు 
 • హర్యశృవుడు 
 • మరుడు 
 • ప్రతింధకుడు 
 • కీర్తిరతుడు 
 • దేవమీదుడు 
 • విభుదుడు 
 • మహీద్రకుడు 
 • కీర్తిరాతుడు 
 • మహారోముడు 
 • స్వర్ణరోముడు 
 • హ్రస్వరోముడు కి ఇద్దరు. జనకుడు, కుశద్వజుడు.
 • జనకుడు --> సీత, ఊర్మిళ
 • కుశద్వజుడు --> మాంఢవి, శృతకీర్తి
 • శ్రీరామనవమి "శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవము" జరుగుతున్న శుభ సందర్భంగా...వేదపండితులు ఉచ్చరించే కళ్యాణ ప్రవరలు.
శ్రీరామ ప్రవర:
చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు.
వాసిష్ఠ మైత్రావరుణ కౌండిన్య త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ,
నాభాగ మహారాజ వర్మణో నప్త్రే...
అజ మహారాజ వర్మణః పౌత్రాయ...
దశరథ మహారాజ వర్మణః పుత్రాయ...
శ్రీరామచంద్ర స్వామినే కన్యార్ధినే వరాయ.
సీతాదేవి ప్రవర:
చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు
ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవీం...
స్వర్ణరోమ మహారాజ వర్మణో నప్త్రీం...
హ్రస్వరోమ మహారాజ వర్మణః పౌత్రీం...
జనక మహారాజ వర్మణః పుత్రీం...
సీతాదేవి నామ్నీం వరార్ధినీం కన్యాం...
👉ఈ వివరాలు తెలుసుకున్న వారికి, తెలియజేసినవారికి వంశాభివృద్ధి..గోత్రాభివృద్ధి కలుగుతుంది.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top