పంచాంగము అంటే ఏమిటి ? - Panchangamu

0
పంచాంగము అంటే ఏమిటి ? - Panchangamu
సాదారణంగా ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన అతిథులు మన ఇంట్లో ఉన్నటు వంటి చిన్న పిల్లలను, హాయ్ కం హియర్ అంటూ దగ్గరకు తీసుకొని ఏదీ నీకు ఎన్ని రయిమ్స్ వచ్చో చెప్పు చూద్దాం? అని అడుగుతున్నారు. వాళ్ళేదో ఆంగ్లము లో నాలుగు ముక్కలు చెబితే మనం సంబర పడిపోతున్నాం....   కానీ, ఇప్పుడు పిల్లలను తెలుగులో వారముల పేర్లు అడిగితేనే తడబడు తున్నారు. పూర్వకాలము అలా కాకుండా, అమ్మమ్మలో, నానమ్మలో సాయంత్రము అయితే ఆరు బయట మంచం వేసుకుని దగ్గర పడుకో బెట్టుకోని  మన తెలుగు వారములు, తెలుగు నెలలు, తెలుగు సంవత్సరాలు, ఇలా ఒకటేమిటి అన్నీ నేర్పేవారు. అలా కొంత వయస్సు వచ్చేటప్పటికి మనకు అవసరమైనంత వరకు పంచాంజ్గ్న పరిజ్ఞానం ఉండేది. మరిప్పుడో?

పంచాంగము అంటే ఏమిటి?  డాడీ అని అడిగే పరిస్థితి. అందుకే కొంతయునా తెలుసు కుందామని నా ఈ  చిన్న ప్రయత్నం..

పంచాంగము అనగా ఐదు అంగములు కలది. 
అవి: 1. తిథి, 2. వారము, 3. నక్షత్రము, 4. యోగము, 5. కరణము.

మొదటగా తిథిల గురించి తెలుసుకుందాం:

తిధులు : 15
1. పాడ్యమి 
   6. షష్ఠి 
 11. ఏకాదశి 
2. విదియ 
   7. సప్తమి 
 12. ద్వాదశి 
3. తదియ 
   8. అష్టమి 
 13. త్రయోదశి 
4. చవితి 
   9. నవమి 
 14. ద్వాదశి 
5. పంచమి 
 10. దశమి 
 15.పూర్ణిమలేకఅమావాస్య 

వారములు : 7
క్రమ సంఖ్య
తెలుగు నామము
సంస్కృత నామము
1
ఆదివారము 
భానువారము
2
సోమవారము
ఇందువారము
3
మంగళవారము
భౌమవారము
4
బుధవారము
సౌమ్యవారము
5
గురువారము
బృహస్పతివారము
 6 
శుక్రవారము 
భ్రుగువారము
7
శనివారము
మందవారము

నక్షత్రములు : 27
 1. అశ్వని 
 10. మఖ (మఘ)
 19. మూల
 2. భరణి 
 11.పుబ్బ(పూర్వఫల్గుని)
 20. పూర్వాషాడ 
 3. కృత్తిక 
 12. ఉత్తర(ఉత్తరఫల్గుని) 
 21. ఉత్తరాషాడ 
 4. రోహిణి
 13. హస్త 
 22. శ్రవణం
 5. మృగశిర 
 14. చిత్త (చిత్ర)
 23. ధనిష్ఠ 
 6. ఆరుద్ర (ఆర్ద్ర)
 15. స్వాతి 
 24. శతబిషం 
 7. పునర్వసు 
 16. విశాఖ 
 25. పూర్వాభాద్ర 
 8. పుష్యమి 
 17. అనూరాధ 
 26. ఉత్తరాభాద్ర 
 9. ఆశ్లేష (ఆశ్రేష) 
 18. జ్యేష్ఠ 
 27. రేవతి 

యోగములు :27
 1. విష్కంభము
 10. గండము
 19. పరిఘము
 2. ప్రీతి 
 11. వృద్ధి 
 20. శివము 
 3. ఆయుష్మాన్
 12. ధృవము 
 21. సిధ్ధము 
 4. సౌభాగ్యం 
 13. వ్యాఘాతము 
 22. సాధ్యము 
 5. శోభనం 
 14. హర్షణము 
 23. శుభము 
 6. అతిగండము
 15. వజ్రము 
 24. శుక్లము
 7. సుకర్మము
 16. సిద్ధి
 25. బ్రాహ్మము
 8. ధృతి 
 17. వ్యతీపాతము
 26. ఐంద్రము
 9. శూలము
 18. వరీయాన్ 
 27. వైధృతి 

కరణములు : 11
1. బవ 
   7. భద్ర  
 2. బాలవ 
   8. శకుని  
 3. కౌలువ 
   9. చతుష్పాతు  
 4. తైతుల  
 10. నాగవము  
 5. గరజ  
 11. కింస్తుఘ్నము  
 6. వణిజ 


ఆయనములు, పక్షములు గురించి తెలుసుకుందాం:

ఆయనములు: రెండు 

1. ఉత్తరాయనము : సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించినది మొదలు మిధున రాశిలో  ఉన్నకాలము.
2. దక్షిణాయనము : సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించినది మొదలు  ధనూరాశిలో ఉన్న కాలము.

పక్షములు : రెండు 

1. శుక్ల పక్షము (శుద్దము) : ప్రతి మాసమునందు మొదటి పదిహేను రోజులు. 
    శుక్ల పక్షమనగా చంద్రుని కళలు వృద్ధియగు దినములు. 
2. కృష్ణ పక్షము (బహుళము) : ప్రతి మాసమునందు రెండవ పదిహేను రోజులు. 
    కృష్ణ పక్షమనగా చంద్రుని కళలు క్షీణించు దినములు.

ఋతువులు: 6
1. వసంత ఋతువు
 చైత్ర మాసము 
 వైశాఖ మాసము


చెట్లు చిగురించును 

2. గ్రీష్మ ఋతువు
జ్యేష్ఠ మాసము
ఆషాఢ మాసము


ఎండలు మండును  

3. వర్ష ఋతువు 
 శ్రావణ మాసము
భాద్రపద మాసము


వర్షములుకురియును 

 4. శరదృతువు 
ఆశ్వీయుజమాసము
 కార్తీక మాసము


వెన్నెల కాయును 

 5. హేమంతఋతువు 
మార్గశిర మాసము
 పుష్య మాసము


మంచు కురియును 

 6. శిశిర ఋతువు  
 మాఘ మాసము
 ఫాల్గుణ మాసము


ఆకులు  రాలును 
సంవత్సరములు: 60
1.ప్రభవ 
11.ఈశ్వర 
21.సర్వజిత్ 
31.హేవళంబి 
41.ప్లవంగ 
51.పింగళ  
2.విభవ 
12.బహుధాన్య 
22.సర్వధారి 
32. విళంబి 
42.కీలక 
52.కాళయుక్త 
3.శుక్ల 
13. ప్రమాథి 
23.విరోధి 
33.వికారి 
43.సౌమ్య 
53.సిద్దార్ధి 
4.ప్రమోద 
14. విక్రమ 
24.వికృతి 
34.శార్వరి 
44.సాధారణ 
54.రౌద్రి 
5.ప్రజాపతి 
15. వృష 
25.ఖర 
35.ప్లవ  
45.విరోధకృత్ 
55.దుర్మతి 
6.అంగీరస 
16. చిత్రభాను 
26. నందన 
36.శుభకృతు  
46.పరీధావి 
56.దుందుభి 
7.శ్రీముఖ 
17.సుభాను  
27.విజయ 
37.శోభకృతు 
47.ప్రమాది 
57.రుధిరోద్గారి 
8.భావ 
18.తారణ 
28.జయ 
38.క్రోధి 
48.ఆనంద 
58.రక్తాక్షి 
9.యువ 
19.పార్థివ 
29.మన్మధ 
39.విశ్వావసు
49.రాక్షస 
59.క్రోధన 
10.ధాత 
20.వ్యయ 
30.దుర్ముఖి 
40.పరాభవ 
50.నల 
60.క్షయ 

నవగ్రహములు 9
 1.రవి (సూర్యుడు)
 4.బుధుడు 
 7.శని 
 2.చంద్రుడు 
 5.గురువు(బృహస్పతి)
 8.రాహువు 
 3.కుజుడు (అంగారకుడు)
 6.శుక్రుడు 
 9.కేతువు 
రాహువు, కేతువులు ఛాయా గ్రహములు 

మాసములు: 12
 1. చైత్ర మాసము 
 7. ఆశ్వీయుజ మాసము
  2. వైశాఖ మాసము 
 8. కార్తీక మాసము 
  3. జ్యేష్ట మాసము 
  9. మార్గశిర మాసము 
  4. ఆషాడ మాసము 
 10. పుష్య మాసము 
  5. శ్రావణ మాసము 
 11. మాఘ మాసము 
 6. భాద్రపద మాసము 
 12. ఫాల్గుణ మాసము 

ద్వాదశరాశులు: 12
1. మేషము 
 7. తుల 
2. వృషభము 
 8. వృశ్చికము
3. మిధునము
   9. ధనుస్సు
4. కర్కాటకము  
 10. మకరము 
5. సింహము
 11. కుంభము 
6. కన్య  
 12. మీనము  

హోరా కాల చక్రము
ప్రతి హోరయు సూర్యోదయము మెదలు ఒక్కొక్క గంట కాలము చొప్పున తిరిగి సూర్యోదయము వరకు జరుగుచుండును.

దివాహోరా చక్రము(పగలు)
 వారము 
6మొ 
7వ  
7మొ 
8వ
8మొ 
9వ
9మొ 
10వ 
10మొ 
11వ 
11మొ
12వ 
12మొ
1వ 
1మొ
2వ 
2మొ
3వ  
3మొ
4వ 
4మొ
5వ  
5మొ
6వ 
అది 
స్యూర్య
శుక్ర
 బుధ
చంద్ర
శని
 గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
సోమ 
చంద్ర
శని
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
మంగళ 
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
 బుధ
చంద్ర
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
బుధ 
బుధ
చంద్ర
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర
శని
గురు
కుజ
గురు 
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
శుక్ర 
శుక్ర
బుధ
చంద్ర
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర
శని
గురు
శని 
శని
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర

రాత్రి హోరా చక్రము(రాత్రి)
 వారము 
6మొ 
7వ  
7మొ 
8వ
8మొ 
9వ
9మొ 
10వ 
10మొ 
11వ 
11మొ
12వ 
12మొ
1వ 
1మొ
2వ 
2మొ
3వ  
3మొ
4వ 
4మొ
5వ  
5మొ
6వ 
అది 
గురు 
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
సోమ 
శుక్ర
బుధ 
చంద్ర 
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
గురు
మంగళ 
శని
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
గురు
కుజ
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
గురు 
చంద్ర
శని
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర 
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని 
బుధ 
చంద్ర 
శని
గురు
కుజ 
స్యూర్య
శుక్ర
బుధ
చంద్ర 
శని
గురు
కుజ 

షరా: చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభఫలమునుబుధ, కుజ హోరలు మధ్యమ ఫలమును,స్యూర్య, శని హోరలు అధమ ఫలమును ఇచ్చును. చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరల యందు రాహుకాలముగా  ఊండినను కార్యానుకూలముగా ఉండునని శాస్త్ర వచనము. క్షీణ చంద్రుడు, పాప సహిత బుధుడు వీరు పాపులు అని తెలియవలసియున్నది. 

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top