నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

17, జూన్ 2019, సోమవారం

రామాయణం ఒక కధకాదు - Ramayanam Kadhakadu


రామాయణం ఒక కధకాదు. మహత్తరమైన యోగ శాస్త్రం. రాముడు షట్-చక్రాలనబడే పలు పాత్రల ద్వారా ఏవిధంగా యోగా/యుగ పురుషుడు అయ్యాడో చెబుతోంది ఈ ఇతిహాసం. ఈ విధంగా రామాయణ౦ని నిశితంగా పరిశీలనా దృష్టితో చదివితే అద్భుత విషయాలు వెల్లడి అవుతాయి.

౧. చిత్రకూట౦లో [నరుడు-వానరునితో కూడటం చిత్రంకాక మరేమిటి? అందుకే దీనిని చిత్రకూటం.. అంటే చిత్రమైన కలయిక అన్నారు వాల్మీకి] భరతునికి తన పాదుకలు ఇచ్చిన ఘట్టం స్వాదిస్టనానికి సంకేతం.

౨. విశ్వామిత్రుడు రామునికి అస్త్రాలను ప్రసాదించే సన్నివేశ౦-మణిపూరకం..అంటే ఇక్కడ అగ్ని ఎక్కువగా సంచారం చేస్త్తుంది [జట్రాగ్ని-నాభి]. అస్త్ర శక్తికూడా అగ్ని పూరకమే.అది శత్రువును నిర్మూలిస్త్తుందని మనకు తెలుసు.

౩. కబంధుని వధ-[నిజానికి దీనిని వధ అనరాదని ముని ప్రోక్తం]- ఇందులో ఒక రహస్యముంది,అదేమంటే.. కబంధుని అవయవాలన్నీ కూడా మొన్డెంలో కున్దిన్చిబడివుండటం. సరిగ్గా ఈ మొన్దేపు ప్రాంతంలోనే అనాహత చక్రముంటుంది. ఇతని వధ ద్వారా రాముడు అనాహతములో పుట్టిన [హ్రుదయ భాగము] కోరికను [సీత జాడని కనిపెట్టగలవారేవరనే కోరికయే అది].

౪. మో౦డేమును మెడతో కలిపే స్వరపేటిక శబరి. ఆమె ద్వారా సుగ్రీవుని కలుసుకోవడం విశుద్ధ చక్రానికి ప్రతీక.తమాషా ఏమంటే సుగ్రీవునిపేరులోనే ఈ రహస్య్యం దాగివుంది. సుగ్రీవ అంటే మధురమైన,సుద్ధ్హమైన స్వరం వాక్చాతుర్యంకలవాడని అర్ధం.

౫. సుగ్రీవుడు ఆజ్ఞా చక్రానికి ప్రతినిధి అయితే,అటువంటి వానితో రాముని చెలిమి.. దానినికూడా జయించాడని చెప్పడం. సుగ్రీవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞాలతోనే సీతకోసం వెళ్లారు వానరులు.
౬. వానరులు స్వయమ్ప్రభను కలవడమే సహస్రాకార చక్ర దర్సనం.అంటే సీత ఉన్న చోటును కనిపెట్టడం.

అంటే రామాయణం మొత్తమూ పురుషుడు-ప్రకృతిని అన్వేషించే యోగ సాధన అన్నమాట. శక్తిని [సీతను] చేరనిదే పురుషునికి సంపూర్ణత్వం లేదు కనుక రాముడు భార్య అనే ద్రుస్త్తిలోకాక..ఆమెను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకే ఈ యోగ మార్గాన్ని రామాయణం అనే పేరిట,మనలకు భోధ చేసేందుకు సాధన చేసి చూపాడు.

జయ..జయ రామ జ్ఞానగుణసాగర...బోలో శ్రీరా చంద్రమూర్తికి జై...

ఓం
« PREV
NEXT »