నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

1, జులై 2019, సోమవారం

అవధూత అంటే అర్ధం - Meaning of Avadhuta

అవధూత అంటే అర్ధం - Meaning of Avadhuta

తెలుగులో అవధూత అనుపదమునకు పూర్తి అర్థము ఇచ్చుటకు ప్రయత్నిస్తాను.
అవధూతగీత ప్రకారముః"అక్షరాత్, వరేణ్యాత్, ధూతసంసారబంధనాత్, తత్వమస్యాధిలక్ష్యత్వాత్, అవధూత ఇతీర్యతే".
అవధూతగీత 

అవధూత పదంలోని

పదానికి ఆశాపాశమునుండి విముక్తి పొందినవాడు, ఆదిమధ్యాంతములందు నిర్మలుడు, ఆనందాన్ని నిరంతరము పొందుతుండేవాడు అని.

పదానికి వాసనలనుండి (పూర్వకర్మలనుండి) విడివడినవాడు, నిరామయమైన, పరబ్రహ్మగా పేర్కొనదగినవాడు, వర్తమానములోనే (భూతభవిష్యత్తుల గురించిన ఆలోచనలేక) ఉండేవాడు అని

ధూ పదానికి ధూళితో కూడిన శరీరము కలిగినవాడు, మనస్సును స్వాధీనము చేసుకొన్నవాడు, దోషరహితుడు, ధ్యాన ధారణలు లేనివాడు అని

పదానికి తత్వ చింతన కలిగినవాడు, తమోగుణమును, అహంకారమును విడచినవాడు అని
అర్ధము.

ఇక అవధూతోపనిషత్తు ప్రకారము

అ - అనగా అక్షరుడు, నాశములేనివాడు,

- అనగా వరేణ్యుడు (బ్రహ్మవేత్తలలో శ్రేష్ఠుడు),

ధూ - అనగా ధూత (విదిలించుకొన్న) సంసార బంధనములు కలవాడు,

- అనగా తత్వమస్యాది వాక్యములకు లక్ష్యమైనవాడు

ఇలాంటివారిని అవధూత అని పిలవబడుతున్నారని అవధూతగీత మరియు అవధూతోపనిషత్తు చెప్తున్నాయి.

అయితే అవధూతోపనిషత్తు మరియు అవధూత గీత రెండూ శ్రీ గురు దత్తాత్రేయులు చెప్పినవే.

అనువాదం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

« PREV
NEXT »