నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

24, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

పంచ సరోవరాలు, ముక్తికి మార్గాలు - Pancha Sarovaram


పంచ సరోవర - ఆలయాలు 
మన సంసృతి సంప్రదాయాలలో తీర్థయాత్రలకు చాలా ప్రాముఖ్యత వుంది. ప్రస్తుతం తీర్థం అంటే ఓ క్షేత్రమనే అర్థాన్నే అన్వయించుకుంటున్నాము. అయితే వేదకాలంలో తీర్థమనే పదానికి సరస్సు అర్థం కూడ ఉండేది. అలా తీర్థాలకు చేసే యాత్రలనే తీర్థయాత్రలని పిలుచుకుంటున్నాం. దేశంలో ఎన్నో సరోవరాలు ఉండగా, వాటిలో ఐదు 'పంచ సరోవరాలు' గా ప్రసిద్ధికెక్కాయి. 

అవి:
రచన: S వరలక్ష్మి
« PREV
NEXT »