నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, May 3, 2020

గణపతి ప్రార్దన - Ganapati Prardhanaగణపతి ప్రార్దన - Ganapati Prardhana

గణపతి ప్రార్దన
➣ ఓం శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశి వర్ణం చతుర్భుజం ప్రస్సన్న వదనం 
ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నుప శాంతయే ||

➣ అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం 
ఏకదంతం ముపాస్మహే ||

➣ ఓం వక్రతుండ మహాకాయ కోఠి సూర్య సమ ప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే 
దేవా సర్వ కార్యేషు సర్వదా ||

➣ ఓం గణానాంత్వాగణపతిగం ఆహయామహే కవీకవీనాముప మస్రవస్తమం 
జ్యేష్టరాజం బ్రహ్మణాం ||

➣ బ్రహ్మన్నస్పతః ఆనశ్రుణ్వన్నూ త్రిభిస్సాద సాధనం
ఓం మహా గణపతయే నమః

సంకలనం: గాయత్రి
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com