నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, May 3, 2020

గురు అను పదానికి అర్ధము - "Guru" Ardhamu
గురు అను పదానికి అర్ధము
గురు అను మంత్రములో --గు , ర , ఉ అను మూడు అక్షరములు ఉన్నవి.

  •  - అనునది విఘ్నేశ్వర బీజాక్షరము
  • ర - అనునది అగ్నిబీజక్షరము
  •  - అనునది విష్ణుబీజాక్షరము

ఈ - మూడు బీజాక్షరాలు చేరి "గురు " అను మాత్రం ఏర్పడింది.

సంకలనం: గాయత్రీ
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com