నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

2, జులై 2020, గురువారం

ద్రౌపది మాన సంరక్షణ - హరికథాగానం, ఆకాశవాణి విజయవాడ - Draupadi māna samrakṣhaṇa - harikathāgānaṁ, ākāśavāṇi vijayawāḍaద్రౌపది మాన సంరక్షణ - హరికథాగానం - మొదటిభాగం
పంచమ వేదమయిన మహాభారతంలోని ఒక ముఖ్య సంఘటన - "ద్రౌపది మాన సంరక్షణ"
  • ➣ ఈ సంఘటన హరికథా రూపంలో ఆకాశవాణి శ్రోతలకు వివరించినది - శ్రీ కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రిగారు.
  • ➣ శ్రీ సచ్చిదానంద శాస్త్రి గారి గురించి ఆంధ్ర దేశ శ్రోతలకు వివరించాల్సిన పని లేదు.
  • ➣ ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర ప్రసారం
  • ➣ ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 26, 2011
  • ➣ సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ
గంట నిడివి కల ఈ హరికథా గానంలోని మొదటి భాగాన్ని విని ఆనందించండి...

ద్రౌపది మాన సంరక్షణ - హరికథాగానంవినండి 🎵డౌన్లోడ్🔽

సంకలనం: మాగంటి వంశీ

« PREV
NEXT »