గోపాల కృష్ణ దశావతారమ్ - Gōpāla kr̥ṣṇa daśāvatāram

0

గోపాల కృష్ణ దశావతారమ్

మల్లెపూలహారమెయ్యవే
ఓయమ్మ నన్ను మత్స్యావతారుడనవే

మల్లెపూలహారమేసెదా గోపాలకృష్ణ
మత్స్యావతారుడనెద

కుప్పికుచ్చుల జడలువెయ్యవే
ఓయమ్మ నన్ను కూర్మావతారుడనవే

కుప్పికుచ్చుల జడలువేసెదా గోపాలకృష్ణ
కూర్మావతారుడనెద

వరములిచ్చి దీవించవే
ఓయమ్మ నన్ను వరహావతారుడనవే

వరములిచ్చి దీవించెద గోపాలకృష్ణ
వరహావతారుడనెద

నాణ్యమైన నగలువేయవే
ఓయమ్మ నన్ను నరసింహావతారుడనవే

నాణ్యమైన నగలువేసెదా గోపాలకృష్ణ
నరసింహావతారుడనెద

వాయువేగ రథమునియ్యవే
ఓయమ్మ నన్ను వామనవతారుడనవే

వాయువేగ రథమునిచ్చెదా గోపాలకృష్ణ
వామనావతారుడనెద

పాలు పోసి బువ్వపెట్టవే
ఓయమ్మ నన్ను పరశురామావతారుడనవే

పాలు పోసి బువ్వపెట్టెద గోపాలకృష్ణ
పరశురామావతారుడనెద

ఆనందబాలుడనవే
ఓయమ్మ నన్ను అయోధ్యవాసుడనవే

ఆనందబాలుడనెద గోపాలకృష్ణ
అయోధ్యవాసుడనెద

గోవులుకాచె బాలుడనవె
ఓయమ్మ నన్ను గోపాలకృష్ణుడనవే

గోవులుకాచె బాలుడనెద
నా తండ్రి నిన్ను గోపాలకృష్ణుడనెద

బుధ్ధులు కలిపి ముద్దపెట్టవే
ఓయమ్మ నన్ను బుధ్ధావతారుడనవే

బుధ్ధులు కలిపి ముద్దపెట్టెద గోపాలకృష్ణ
బుధ్ధావతారుడనెద

కాల్లకు పసిడిగజ్జెలు కట్టవే
ఓయమ్మ నన్ను కలికావతారుడనవే

కాల్లకు పసిడిగజ్జెలు కట్టెద గోపాలకృష్ణ
కలికావతారుడనెద

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - దేవనాగరి భాషలో 

गोपाल कृष्ण दशावतारम्

मल्लॆपूलहारमॆय्यवे
ओयम्म नन्नु मत्स्यावतारुडनवे

मल्लॆपूलहारमेसॆदा गोपालकृष्ण
मत्स्यावतारुडनॆद

कुप्पिकुच्चुल जडलुवॆय्यवे
ओयम्म नन्नु कूर्मावतारुडनवे

कुप्पिकुच्चुल जडलुवेसॆदा गोपालकृष्ण
कूर्मावतारुडनॆद

वरमुलिच्चि दीविञ्चवे
ओयम्म नन्नु वरहावतारुडनवे

वरमुलिच्चि दीविञ्चॆद गोपालकृष्ण
वरहावतारुडनॆद

नाण्यमैन नगलुवेयवे
ओयम्म नन्नु नरसिंहावतारुडनवे

नाण्यमैन नगलुवेसॆदा गोपालकृष्ण
नरसिंहावतारुडनॆद

वायुवेग रथमुनिय्यवे
ओयम्म नन्नु वामनवतारुडनवे

वायुवेग रथमुनिच्चॆदा गोपालकृष्ण
वामनावतारुडनॆद

पालु पोसि बुव्वपॆट्टवे
ओयम्म नन्नु परशुरामावतारुडनवे

पालु पोसि बुव्वपॆट्टॆद गोपालकृष्ण
परशुरामावतारुडनॆद

आनन्दबालुडनवे
ओयम्म नन्नु अयोध्यवासुडनवे

आनन्दबालुडनॆद गोपालकृष्ण
अयोध्यवासुडनॆद

गोवुलुकाचॆ बालुडनवॆ
ओयम्म नन्नु गोपालकृष्णुडनवे

गोवुलुकाचॆ बालुडनॆद
ना तण्ड्रि निन्नु गोपालकृष्णुडनॆद

बुध्धुलु कलिपि मुद्दपॆट्टवे
ओयम्म नन्नु बुध्धावतारुडनवे

बुध्धुलु कलिपि मुद्दपॆट्टॆद गोपालकृष्ण
बुध्धावतारुडनॆद

काल्लकु पसिडिगज्जॆलु कट्टवे
ओयम्म नन्नु कलिकावतारुडनवे

काल्लकु पसिडिगज्जॆलु कट्टॆद गोपालकृष्ण
कलिकावतारुडनॆद

This stotram is in romanized english

GOPĀLA KṚŚHṆA DAŚĀVATĀRAM

mallepūlahārameyyave
oyamma nannu matsyāvatāruḍanave

mallepūlahāramesedā gopālakṛśhṇa
matsyāvatāruḍaneda

kuppikuccula jaḍaluveyyave
oyamma nannu kūrmāvatāruḍanave

kuppikuccula jaḍaluvesedā gopālakṛśhṇa
kūrmāvatāruḍaneda

varamulicci dīviñcave
oyamma nannu varahāvatāruḍanave

varamulicci dīviñceda gopālakṛśhṇa
varahāvatāruḍaneda

nāṇyamaina nagaluveyave
oyamma nannu narasiṃhāvatāruḍanave

nāṇyamaina nagaluvesedā gopālakṛśhṇa
narasiṃhāvatāruḍaneda

vāyuvega rathamuniyyave
oyamma nannu vāmanavatāruḍanave

vāyuvega rathamuniccedā gopālakṛśhṇa
vāmanāvatāruḍaneda

pālu posi buvvapeṭṭave
oyamma nannu paraśurāmāvatāruḍanave

pālu posi buvvapeṭṭeda gopālakṛśhṇa
paraśurāmāvatāruḍaneda

ānandabāluḍanave
oyamma nannu ayodhyavāsuḍanave

ānandabāluḍaneda gopālakṛśhṇa
ayodhyavāsuḍaneda

govulukāce bāluḍanave
oyamma nannu gopālakṛśhṇuḍanave

govulukāce bāluḍaneda
nā taṇḍri ninnu gopālakṛśhṇuḍaneda

budhdhulu kalipi muddapeṭṭave
oyamma nannu budhdhāvatāruḍanave

budhdhulu kalipi muddapeṭṭeda gopālakṛśhṇa
budhdhāvatāruḍaneda

kāllaku pasiḍigajjelu kaṭṭave
oyamma nannu kalikāvatāruḍanave

kāllaku pasiḍigajjelu kaṭṭeda gopālakṛśhṇa
kalikāvatāruḍaneda

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

|| నిత్య పారాయణ శ్లోకాః ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top