పూజావిధిలో నిషిద్ధ కర్మలు -Pooja Vidhi, Nishidda Karmalu


నిషిద్ధకర్మలు
పూజావిధిలో నిషిద్ధకర్మలు
 • ➧ సువర్ణం చేతికి లేకండా ఆచమనం చేయకూడదు అలా చేస్తే రక్తంతో చేసినట్టు.
 • ➧ మంత్రపుష్పం,సుప్రభాతం కుర్చుని చదవరాదు. ఈశ్వరుడుకి పవళింపు సేవ నిలబడి చేయరాదు.
 • ➧ బొట్టు,విభూతి లేదా కనీసం బొట్టుఅయిన లేకుండా పూజ చేయకూడదు.
 • ➧ ఈశ్వరుడికి,గురువుకి ఒక చేతితో నమస్కారం చేయరాదు అలా చేస్తే పైజన్మలో చేతులు లేకుండా జన్మించటం కానీ, మధ్యలో చేతులు పోవటం కానీ జరుగుతాయి.
 • ➧ ఈశ్వరుడికి వీపు చూపరాదు.ఈశ్వరుడి ఎదురుగా నిలబడి ఆత్మప్రదక్షిణ చేయరాదు.
 • ➧ ఈశ్వరుడికి చేసే దీపారాధన పరదేవతతో సమానం( యా దేవి సర్వభూతేషు జ్యోతిరూపేణ స౦స్థితా). ఆ దీపారాధనతో పుల్లలుకానీ, సాంబ్రాణికడ్డికానీ, హారతికర్పూరంకానీ మరిఏదైనాకానీ వెలిగించకూడదు.
 • ➧ పూజ సమయమున ఈశ్వరుడు మనకంటే ఎత్తులోవుండాలి, అలానే పూజా వస్తువులు కుడివైపునుంచి తీసుకోవాలి. వెడంచేయి పూజావిధులలో నిషేధం.
 • ➧ ఆచమనం చేసేటప్పుడు శబ్దంరాకుండా చేయవలెను.
 • ➧ ఇంట్లో దేవతావిగ్రహాలు బొటనవేలుకన్నా పెద్దగఉండరాదు.
 • ➧ ఈశ్వర నిర్మాల్యం కాలితో తొక్కరాదు. అలాచేస్తే ఈజన్మలో చేసుకున్న పుణ్యంతోపాటు పూర్వజన్మలో చేసుకున్నపుణ్యంకూడా నశించును.
 • ➧ రుద్రాక్షలు ధరించేవారు మద్యం, మాంసము, ఉల్లి, వెల్లుల్లి ,మునగ, శ్లేషాత్మక పదార్ధాలు తినకూడదు.
సంకలనం: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top