తెలంగాణాలో ప్రారంభమైన ‘బోనాలు’ పండుగ - 'Bonalu' festival started in Telangana
ఆషాఢ మాసం

తెలంగాణాలో ప్రారంభమైన ‘బోనాలు’ పండుగ - 'Bonalu' festival started in Telangana

Bonalu ఆషాడమాసంలో గ్రామ దేవతలను పూజించే సాంప్రదాయం గ్రామ ప్రజల మధ్య విస్తృతంగా కనబడుతుంది. హైదరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌ జ…

0