నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, March 11, 2018

పూజలో అక్షతలు అంతరార్థం - Akshintalu atne emiti

పూజలో అక్షతలు అంతరార్థం - Poojalo Akshintalu

అక్షతలు అనగా దెబ్బతిననివి, విరగనివి అని అర్థం. ఎటువంటి శతములు(దెబ్బలు) తగలని వాయువు రాకపోకలు నాసిక నుండే జరుగును.
  • వాసన చూచుట లో అక్షతలకు శతములు ఉన్ననూ ఆ వాయువు పరిశుద్ధి చేయును. 
  • పరిశుద్ధమైన అక్షతలను వెనుకవైపు వేయునపుడు’ మేరోపృష్ట ఋషి: ‘ అని స్మరించాలి. 
  • మన వెనుకవైపు మేరుపర్వతము, ముందువైపు ఉదయాచలం, ఉత్తరమున హిమపర్వతం, దక్షిణమున వింద్యా ఉన్న భావనతో సంకల్పం చేసుకోవాలి. 
  • వెనుకవైపు ఉన్న మేరు పర్వతమునకు మన దృష్టి అందదు కావున మన భావనకు ప్రతీకగా అక్షతలను వెనకకు వేసి మేరుపర్వతమును ఆరాధిస్తాము.
రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com