నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

11, మార్చి 2018, ఆదివారం

పూజలో అక్షతలు అంతరార్థం - Akshintalu atne emiti

పూజలో అక్షతలు అంతరార్థం - Poojalo Akshintalu

అక్షతలు అనగా దెబ్బతిననివి, విరగనివి అని అర్థం. ఎటువంటి శతములు(దెబ్బలు) తగలని వాయువు రాకపోకలు నాసిక నుండే జరుగును.
  • వాసన చూచుట లో అక్షతలకు శతములు ఉన్ననూ ఆ వాయువు పరిశుద్ధి చేయును. 
  • పరిశుద్ధమైన అక్షతలను వెనుకవైపు వేయునపుడు’ మేరోపృష్ట ఋషి: ‘ అని స్మరించాలి. 
  • మన వెనుకవైపు మేరుపర్వతము, ముందువైపు ఉదయాచలం, ఉత్తరమున హిమపర్వతం, దక్షిణమున వింద్యా ఉన్న భావనతో సంకల్పం చేసుకోవాలి. 
  • వెనుకవైపు ఉన్న మేరు పర్వతమునకు మన దృష్టి అందదు కావున మన భావనకు ప్రతీకగా అక్షతలను వెనకకు వేసి మేరుపర్వతమును ఆరాధిస్తాము.
రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

« PREV
NEXT »