గీతా జయంతి, భగవద్గీత ఆవిర్భావం - Geetaa Birthday
గీతా జయంతి

గీతా జయంతి, భగవద్గీత ఆవిర్భావం - Geetaa Birthday

మా ర్గశిర శుక్లపక్ష ఏకాదశి గీతా జయంతిగా చెప్పబడుతోంది . కురుక్షేత్ర యుద్ధం సందర్భం గా అర్జునుడికి కృష్ణుడు గీతోపదేశం…

0