నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Wednesday, May 16, 2018

8 దిక్కులు వాటి ప్రాధాన్యత - Dikkulu - 8 Directions

దిక్కులు : 8

పాలకుడు 
భార్య 
వాహనము 
నివాసము 
 ఆయుధము 
తూర్పు 
ఇంద్రుడు 
శచీదేవి 
ఏనుగు 
అమరావతి 
వజ్రము 
ఆగ్నేయము 
అగ్ని 
స్వాహాదేవి 
పొట్టేలు 
తేజోవతి 
శక్తి 
దక్షిణము 
యముడు 
శ్యామలాదేవి 
మహిషము 
సంయమని 
పాశము 
నైఋతి 
నైఋతి
దీర్ఘాదేవి 
నరుడు 
క్రష్ణాంగన 
కుంతము 
పడమర 
వరుణుడు 
కాళికాదేవి 
మొసలి 
శ్రద్దావతి 
దండము 
వాయువ్యము 
 వాయువు 
అంజనాదేవి 
లేడి 
గంధవతి 
ధ్వజము 
ఉత్తరము 
కుబేరుడు 
చిత్రలేఖ 
నరుడు  
అలకాపురి 
ఖడ్గము 
ఈశాన్యము 
శివుడు 
పార్వతి 
వృషభము 
కైలాసము 
త్రిశూలము 


రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి


« PREV
NEXT »