నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

17, మే 2018, గురువారం

కరణములు - Karanamulu


కరణములు : 11

1. బవ 
   7. భద్ర  
 2. బాలవ 
   8. శకుని  
 3. కౌలువ 
   9. చతుష్పాతు  
 4. తైతుల  
 10. నాగవము  
 5. గరజ  
 11. కింస్తుఘ్నము  
 6. వణిజ 


రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి


« PREV
NEXT »