నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

15, మే 2018, మంగళవారం

పంచాంగములు ఎన్ని - Panchangamulu yenni


పంచాంగములు : 5

పంచాగమనగా ఐదు అంగములు కలది అవి
 1
 తిధి
 2
 వారము
 3
 నక్షత్రము
 4
 యోగము
 5
 కరణము

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

« PREV
NEXT »