బల్లి శాస్త్రము - Balli Sastramu

బల్లి శాస్త్రము - Balli Sastramu

: బల్లి మన శరీర భాగములపై పడితే కలుగు శుభ మరియు అశుభములు :

బల్లి శాస్త్రము

పురుషులకు
స్త్రీలకు 

తలమీద      -   కలహం 
బ్రహ్మ రంధ్రమున  -   మృత్యువు 
ముఖము     -   ధనలాభం
ఎడమకన్ను  -   శుభం
కుడికన్ను      -   అపజయం
నుదురు         -   బాధుసన్యాసం
కుడిచెవి         -  దుఖ్ఖము
ఎడమచెవి      -  లాభము  
పై పెదవి         -   కలహము
ఎడమవైపు     -  జయం
కుడిమునుపు -  రాజభయం
చేతియందు     -  ధననష్టము 
మాణికట్టుయందు  -  అలంకార ప్రాప్తి
మోచేయి         -   ధనహాని
వేళ్ళపై            -  స్నేహితులరాక
కుడిభుజము   - కష్టము
తొడలపై      -  వస్త్రనాశనము
మీసములపై    -  కష్టము
పాదములు     - కష్టములు
పాదములవెనక  -  ప్రయాణము
కాలివ్రేళ్ళు      -  రోగపీడ
తలమీద    -   మరణసంకటం 
కొప్పుపైన  -  రోగభయం 
పిక్కలు -   బంధుదర్శనం 
ఎడమకన్ను   -    భర్తప్రేమ
కుడికన్ను   -   మనోవ్యధ
వక్షము -   అత్యంత సుఖము, పుత్రలాభం
కుడిచెవి    -  ధనలాభం 
పై పెదవి    -   విరోధము 
విపునందు    -   మరణవార్త 
గోళ్లయందు    -   కలహము
చేతియందు    -   ధననష్టము 
కుడిచేయి     -   ధననష్టము
ఎడమ చేయి  -   మనోచలనము
వేళ్ళపై    -    భూషణప్రాప్తి
తొడలు    -  వ్యభిచారము, కామము
మోకాళ్ళు   -  బంధనము
చీలమండలు  -  కష్టము 
కుడికాలు  -  శత్రునాశనము
కాలివ్రేళ్లు -  పుత్రలాభం
మాట: బల్లి తలమీదనుండి క్రిందకు దిగిన హాని, క్రింద నుండి పైకి ప్రాకిన వెంటనే దిగినచో మంచిది.

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top