నూతన విశేషాలు:
latest

728x90

header-ad

Latest Posts

భారత దేశంలో అంతరించి పోతున్న హిందువులు - ఒక పరిశోధనలో జీర్ణించుకోలేని సత్యాలు - Bharatha Desam lo Kanumarugu Kaanunna Hindu Samaajamభారత దేశంలో అంతరించి పోతున్న హిందువులు - ఒక పరిశోధనలో జీర్ణించుకోలేని సత్యాలు - Bharatha Desam lo Kanumarugu Kaanunna Hindu Samaajam
కేవలం కులం కోసం రాజకీయ నాయకుల కోసమే బ్రతుకుతున్న నేటి సూడో సెక్యులర్ మిత్రులకు నమ సుమాంజలి.
( నిత్యం నిద్రమతులో నిమగ్నమవుతున్న నా ఆత్మీయ "సెక్యులర్_హిందూ" మిత్రులకు గుర్తు చేస్తూ.. )
దేశంలో హిందువులు రాజకీయ నాయకులు వెంట పడుతున్నారు. ఈ పుత్ర రాజకీయ నాయుకులు అన్యమతస్థుల వెంట పడుతూ వాళ్ళ వాళ్ళ పదాలు పట్టుకుంటున్నారు. మూలసాలిమలు ఐనా కిరస్తానుయులైనా.. తమ అవసరం తీరిపోయాక హిందువులను (నాయకులను) కుక్కను చూసినట్లుగా చూస్తారు అని గ్రహించలేకపోతున్నారు.

ఇంకో 20/30 సంత్సరాలు వరుకే మీ కులం కోసం మీ నాయకుడి కోసం ప్రాకులాడగలరు... ఎందుకంటే ఆ తరవాత మన హిందువులం మైనారిటీ గా పడిపోవడం తధ్యం!

🖝 The Institute of World Demographics Researchers have predicted Religion wise Population Statistics of India from the Year 1947 to 2018 & expected statistics on the same lines up to Year- 2041 as below: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/21/by-2050-india-to-have-worlds-largest-populations-of-hindus-and-muslims/

1947 నుంచి జనాభా లెక్కలు చూద్దాం:

సంవత్సరం- 1947
హిందూ: 88.2%
ముస్లిం: 6%

సంవత్సరం - 1951
హిందూ: 84.1%
ముస్లింలు: 9.8%

సంవత్సరం- 2011 (అంచనా వేయబడింది)
హిందూ: 79.8%
ముస్లిం: 15.0%

సంవత్సరం- 2011 (అధికారిక)
హిందూ: 73.2%
ముస్లింలు: 22.6%

సంవత్సరం- 2017 (అసలైన)
హిందూ: 68.6%
ముస్లిం: 27.2%

సంవత్సరం 2021 (అంచనా)
హిందూ: 65.7%
ముస్లిం: 32.8%

సంవత్సరం 2031 (అంచనా)
హిందూ: 60.4%
ముస్లిం: 38.1%

2030 సార్వత్రిక ఎన్నికలలో భారతదేశం మొదటి ముస్లిం ప్రధానమంత్రిని పొందుతుంది.

సంవత్సరం- 2037 (అంచనా)
హిందూ: 55.0%
ముస్లిం: 43.6%

సంవత్సరం 2040 (అంచనా)
హిందూ: 30.5%
ముస్లిం: 66.9%

ముస్లింల ఘజవ-ఇ-హింద్ మిషన్ పూర్తి అయింది.

సంవత్సరం- 2041 (అంచనా)
హిందూ: 11.2%
ముస్లింలు: 84.5%

2050 వ సంత్సరం వచ్చేసరికి భారత ఖండంలో హిందూ అనేవాడు, పూర్తిగా అంతరించిపోతాడు.😰

----------------------------///-----------------------------

అయ్యా...! సెక్యులర్ మిత్రులారా... మనకు ఇంకా సమయం ఉంది! ఇప్పటికైనా మేలుకుందాం...🙏. ప్రతి సెక్యులర్-హిందూ, కులం మత్తు, రాజకీయం మత్తు వద్దలండి.

ఛత్రపతి శివాజీ కలలు కన్నా హిందు స్వరాజ్యం కొరకు ఏకం అవ్వండి!

హిందూ పరిరక్షణ కొరకు పోరాడదాం...
హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని నెలకొల్పేందుకు పోరాడుదాం..!
మన భావితరాలవారిని బానిసత్వం నుండి కాపాడుకుందాం...!

హిందూ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల "ప్రాణ త్యాగాలను" వృధా కానివ్వకండి..« PREV
NEXT »

భక్తి