నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, March 8, 2020

యజ్ఞోపవీతం'లో (జంధ్యం ధారణ) - (సైన్స్) శాస్త్రీయ పరంగా ఉపయోగాలు - Yagnopavitam Scienceయజ్ఞోపవీతం'లో (జంధ్యం ధారణ) - (సైన్స్) శాస్త్రీయ పరంగా ఉపయోగాలు - Yagnopavitam Science
జంధ్యం అనగా యజ్ఞోపవీతం గురించిన గొప్పతనం చివరలో దానివలన సైన్స్ పరంగా ఉపయోగాలు చూద్దాం.

 జంధ్యంను సంస్కృతం లో యజ్ఞోపవీతం అంటారు, చూడడానికి ఇది మూడు పోగులతో మామూలు దారంలా కనిపిస్తుంది. కానీ వైదిక ధర్మం అనుసరించే ధర్మాలలో ఇది ఒక పరమ ధర్మంగా ఉంది. దీనినే ఉపనయన సంస్కారం అంటారు. 

ఇందులో మూడు దారాలు ఉంటాయి: అవి త్రిమూర్తులకు చిహ్నాలు:

1. దేవశరన్, 
2. పితృ శరన్, 
3.ఋషి శరన్ లకు ప్రతీకలు, సత్వ, రజో, తమో గుణాలకు ప్రతీక, కుడిచేతి కింది యెడమ చేతి భుజం నుండి తాకేలా వేసుకుంటారు. 

దీని ఒక్కో ఉపవీతంలో మూడేసి దారాలు ఉంటాయి, అంటే మొత్తం 9 (పోగులు) దారాలు అన్నమాట, వాటిని ఒక ముఖము, రెండు నాసిక రంధ్రాలు, రెంద కళ్ళ గ్రంధులు,రెండు చెవులకు,ఒక మలగ్రంధి,ఒక మూత్ర గ్రంధి మొత్తం నవరంధ్రాలకు ప్రతీకలు, అంటే ముఖం తో మంచివి చూసి,తిని, కళ్ళతో మంచిని చూసి, మంచిని వినడం ప్రతీక.

దీనిలోని 5 బ్రహ్మ ధర్మ, అధర్మ, కామ,మోక్షాలకు ప్రతీక, ఇవే పంచజ్ఞానేంద్రియాలకు, పంచకర్మలకు, పంచ యజ్ఞాలకు ప్రతీక.

ఈ జంధ్యం 96 అంగుళాలు ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది వేసుకునే వారికి 64 కళలు,22 విద్యలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇది 8 సంవత్సరాల వయసు లో వేయడం సరి అయిన వయసుగా నిర్ణయించబడింది. ఆ తరువాతే శిక్షణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ కాలంలో అలా కాకుండా పెళ్లిలో కూడా చేస్తున్నారు.

ఇక జంధ్యం వేసుకున్న తరువాత నియమాలు:
 • 1) మల, మూత్ర విసర్జన సమయం లో యజ్ఞోపవీతాన్ని ఎడమ చెవి కి కట్టాలి,చేతులు కడుక్కున్నకే దానిని కిందికి దించాలి,ఎందుకంటే ఇది ఆ సమయంలో నడుము కు పైభాగంలో ఉండడం వలన అపవిత్రం కాకుండా ఉంటుంది.
 • 2) ఏ పోగు అయినా తెగిపోయిన,6 నెలలు గడిచినా నూతన యజ్ఞోపవీతం వేసుకోవాలి.
 • 3) తెగిన, విరిగిన వి పూజకు అనర్హం కనుక అది పాడైపోయిన కూడా వెంటనే మార్చాలి.
 • 5) పుట్టుక పురుడు,చావు సూతకం తరువాత కూడా జంజం మార్చాలి.
 • 6) ఏ స్త్రీ కి అయితే పిల్లలు పుట్టడం అవకాశం లేకపోతే వారు కూడా యగ్నిపవీత ధారణ చేయవచ్చు.
 • 7) కానీ ఆ స్త్రీ ప్రతి నెల తన ఋతుక్రమం తరువాత కచ్చితంగా మార్చాలి.
 • 8) దీన్ని శుభ్రం చేయడానికి కూడా బయటకు తీయకూడదు,కంఠం లో ఉంచే అటూ, ఇటూ తిప్పుతూ శుభ్రం చేయాలి.
 • 9) పొరపాటున కిందికి పడిపోతే ఒక మాల జపం ప్రాయశ్చిత్థమ్ గా జపం చేసి మళ్లీ నూతన యజ్ఞోపవీతం వేసుకోవాలి.
ఇక సైన్స్ శాస్త్రీయ పరంగా ఉపయోగాలు:
 • 1) ఎవరైతే దీనిని వేసుకుంటారో,నియమాలు పాటిస్తారో,మల,మూత్ర సమయం లో నియమంగా ఉంటారో వారు ఆ ఉపవీతాన్ని చెవికి పెట్టుకోవడం వలన,ఆ అలవాటు తో నోరు మూసుకొని ఉండడం వలన క్రిమి,కీటకాల నుండి తమను తాము రక్షించుకుంటారు.
 • 2) చెవికి పెట్టుకోవడం వలన ఆ సమయంలో చెవికి దెగ్గరలో తిరిగే క్రిమి కీటకాల పైన వత్తిడి పెరిగి దెగ్గరకు రాకుండా ఉంటుంది.
 • 3) సైన్స్ ప్రకారం కూడా ఇది నిరూపితమైంది ఏంటంటే,ఇది ధరించేవాళ్ళు మిగతా వారికంటే రక్తపోటు మిగతా రోగాల విషయం లో కాస్త బాగా వుంటారు అని నిరూపితమైంది.

రచన: రేణుకా పరశురామ్
« PREV
NEXT »