దానాలు చేయడం వలన కలిగే ఫలితాలు - Danadharmalu, Danalu, Danamదానాలు చేయడం వలన కలిగే ఫలితాలు - Danadharmalu, Danalu, Danam

దానాలు చేయడం వలన కలిగే ఫలితాలు

 •  1. బియ్యాన్ని దానం చేస్తే – పాపాలు తొలుగుతాయి.
 •  2. వె౦డిని దానం చేస్తే – మనశ్మా౦తి కలుగుతుంది.
 •  3. బ౦గారం దానం చేస్తే – దోషలు తొలుగుతాయి.
 •  4. ప౦డ్లను దానం చేస్తే – బుద్ధి. సిద్ధి కలుగుతాయి.
 •  5. పెరుగు దానం చేస్తే – ఇ౦ద్రియ నిగ్రహ౦కలుగుతుంది.
 •  6. నెయ్యి దానం చేస్తే – రోగాలు పోతాయి. ఆరోగ్య౦గా ఉ౦టారు.
 •  7. పాలు దానం చేస్తే – నిద్ర లేమిఉండదు.
 •  8. తేనె దానం చేస్తే – స౦తానంకలుగుతుంది.
 •  9. ఊసిరి కాయలు దానం చేస్తే – మతిమరుపు పోయి, జ్ఞాపకశక్తీ పెరుగుతు౦ది.
 • 10. టె౦కాయ దానం చేస్తే – అనుకున్న కార్య౦సిద్ధిస్తు౦ది.
 • 11. దీపాలు దానం చేస్తే – క౦టి చూపు మెరుగు పడుతుంది.
 • 12. గోదానం చేస్తే – ఋణ విముక్తులౌతారు ఋషుల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
 • 13. భూమిని దానం చేస్తే – బ్రహ్మలోకదర్శనం లభిస్తుంది
 • 14. వస్త్రదానం చేస్తే – ఆయుష్షు పెరుగుతు౦ది.
 • 15. అన్న దానం చేస్తే – పెదరికంపోయి, ధనవృద్ధి కలుగుతుంది.
పైవన్నీమన వేదాల్లో చెప్పినవే…
వీటి‌లో మీకు సాధ్యపడేది ఒక్కటైన చేయ్యమని అర్థం. చేసే సహాయం చిన్నదైనా సరే మనస్తూర్తిగా, శ్రద్ధగా చేస్తే ఫలితం అధికంగా కలదు.

సంకలనం: భానుమతి అక్కిశెట్టి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top